Die Hervormer

November/Desember 2022 | Jaargang 115 | Nommer 7

Kerkwees in Kerstyd

In die kerk hoor ons woorde wat ons nêrens anders hoor nie. Ons hoor van genade, vergifnis, nuwe lewe, vreugde en hoop.

’n Buitengewone voorreg!

’n Oud-kapelaankollega van my het eenmaal oor kerklike leierskap gesê dat daar altyd mense agter jou is. Die probleem, het hy gesê, is net dat jy nie altyd weet of hulle jou volg of jaag nie…

Wees jy die dissipel wat omgee

Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir Hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. (Matteus 2: 11)

Uit die Woord

Hulle het aan Hom hulde bewys

Die wêreld, menswees en die nagevolge van die Covid-pandemie

Psigiaters word gereeld gevra hoekom ons sukkel, en wat die faktore is wat ’n impak op ons het. Ten spyte van die feit dat ons Christene is, word ’n mens in geheel beïnvloed deur verandering.

Dankie, ds Willem!

In sy redaksionele artikel in die uitgawe van Januarie/Februarie 2017 skryf die nuut aangestelde redakteur van Die Hervormer soos volg…

’n AKV wat blare en vrugte onderskei…

Die 73ste Algemene Kerkvergadering van die NHKA het van Sondagaand 2 tot Donderdag 6 Oktober 2022 by die NG Kerk Wonderpark plaasgevind.

In die vyftiende regeringsjaar van keiser Tiberius...

In die vyftiende regeringsjaar van keiser Tiberius was Pontius Pilatus prokurator van Judea. Herodes was tetrarg van Galilea, en Filippus, sy broer, was tetrarg van Iturea en Tragonitis, en Lisanias was tetrarg van Abilene. In die tyd toe Annas en Kajafas die hoëpriesters was… (Luk 3: 1-2, AFR2020).

Plantdag by Melrosehuis

5 November 2022: Guy Fawkes-dag – ons hoop dit reën vannag sodat die vuurwerke stil is en die tuin nat word!

Nuwe Afrikaanse Kersoratorium: Lig van Waarheid

Na die suksesvolle uitvoering en opname van Kruis van Liefde, die eerste Afrikaanse Paasoratorium, in Maart 2021, het die publiek se oorweldigende positiewe reaksie die komponis, Franco Prinsloo, geïnspireer om nog ’n Oratorium te komponeer.

Drie nuwe proponente vir die NHKA

Drie nuwe kandidate is Donderdag 17 November 2022 gelegitimeer en as proponente tot die NHKA toegelaat.

Twee emerituspredikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer is nog twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Stoepstories: Sinterklaas

Wonderende Wilma van Westonaria vra: Beste Oupa Stoep, ek wonder: As Sinterklaas vandag met ons sou kon praat, wat dink Oupa sou hy vir ons wou sê?

Share via
Copy link
Powered by Social Snap