Die Hervormer

November/Desember 2023 | Jaargang 116 | Nommer 7

God regeer!

Die aand van 9 Desember 1968 het die wêreldberoemde Switserse teoloog Karl Barth op sy bed gelê. Hy was 82 jaar oud, en besig om te sterf. ’n Paar uur voor sy dood het hy ’n telefoonoproep van sy vriend en kollega aan die Universiteit van Basel, prof Eduard Thurneysen, ontvang.

Om muggies uit te skep...

Jy het die verrigtinge geopen met ’n gepaste boodskap. Jy gaan sit weer om vir ’n wyle te vertoef – een helfte belangstelling, ander helfte ordentlikheid. Jy sal netnou uitglip. Die een wat die mikrofoon by jou oorgeneem het, het egter skaars begin, of jy hoor die gewraakte woorde: Die dominee sal saamstem as ek sê…

Welkom in die gemeente van gekraaktes

Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee. (Matteus 11: 28)

Uit die Woord

By My is daar rus

Juis daarom haat die wêreld julle…

As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy My voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie liefhê. Omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar Ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. Onthou die woorde wat Ek vir julle gesê het: ’n Slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle My vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. (Johannes 15: 18-20, AFR2020)

Verhoudings bo kennis: Liminale spasies en die toekoms van jeugbediening

In sy boek Church emerging from the cracks (2012) bespreek Johann Meylahn die belang van liminale spasies in die kerk. Spasies van tussenin. Hierdie spasies is vir Meylahn ’n dans met vyf bewegings…

Oor “hierdie tyd van die jaar”: Advent se lig en donker, lewe en dood

Die frase The circle of life is bekend aan enigiemand wat al ooit The Lion King gekyk het. Die begin- en eindtonele waarin ’n leeuwelpie – die volgende geslag – aan die diereryk bekendgestel word, is alombekend en dit is die hooftema van die film.

’n Ou-tydse manier van tyd hou

2023 se dae, weke en maande is omtrent nou op ’n drafstap. Snel is 2024 op pad. Ons leef in ’n haastige wêreld. Tegnologie speel baas oor ons.

Voorsitter van Kommissie van die AKV emeriteer

Prof Wim Dreyer, voorsitter van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering en hoogleraar in Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria, het Sondag 22 Oktober 2023 die erediens in Gemeente Pretoria-Oos gelei waartydens hy ook emeritaat aanvaar het.

’n Koninklike besoek

Met die staatsbesoek van die koning en koningin van Nederland in Suid-Afrika gedurende Oktober 2023 het die TV-span van die kanaal Evangelische Omroep ook by die Nederlandssprekende Gemeente van die NHKA in Johannesburg aangedoen. Hulle wou meer weet oor die Nederlandse gemeenskap in Suid-Afrika.

Stoepstories: Kersfeeskuiers

Neulsieke Nantus van Nababeep vra: Beste Oupa Stoep, kan Oupa my asseblief help om ’n uitweg te vind sodat ek nie ons familie se jaarlike Kersdagete hoef by te woon nie? 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap