Die Hervormer

Oktober 2021 | Jaargang 114 | Nommer 7

Hervorming, herwinning – hoop: ’n Groen etiek as nuwe hoofstuk in die kerk se Reformasie

Dit is die maand Oktober, die mooiste mooiste maand, het C Louis Leipoldt uitgeroep…

Wéés die verskil!

Die ander dag sien ek in Beeld die beriggie oor ’n man in Pretoria wat, gewapen met ’n braaitang en vullissak, deur die strate van sy buurt loop en vullis optel. Hy word nie betaal om dit te doen nie en hy doen dit nie om erkenning te kry nie…

’n Kosbare skat

Die koninkryk van die hemele is soos ’n skat wat in die veld begrawe lê. ’n Man het dit ontdek en weer toegegooi. Uit blydskap gaan verkoop hy alles wat hy het en koop daardie grond. (Matteus 13: 44, AFR2020)

Uit die Woord

’n Onuitputlike skat

Jy móét ’n verskil maak!

Pres Jan Brand (die vierde president van die Vrystaat) het by geleentheid gesê: Alles sal regkom, as elkeen sy deel doen. Wanneer ’n mens oor burgerlike verantwoordelikheid nadink, is hierdie uitspraak van pres Brand van die uiterste belang…

Om jou naaste (werklik) lief te hê…

Ek is ’n dosent by ’n tersiêre instelling, en behoort daarom genoeg kennis van my vakgebied te hê om ander te kan onderrig. Om eerlik te wees, dink ek nie ek weet veel nie…

Gemeenskap vat hande en Delmas herleef

Wat doen ’n mens as die strate vol gate is en die rommel meer word as die blomme langs die pad? Wat doen jy as daar nie meer stoptekens of straatname is nie? …

Hervormingsondag Oktober 2021

Jaarliks herinner die kerklike jaar ons aan die betekenis van die Kerkhervorming, en dan onthou ons veral 31 Oktober 1517 – met Martin Luther (1483-1546) se 95 stellings teen die kerkdeur van Wittenberg.

Die verspreiding van God se Woord in uitdagende tye

Die Covid-19-pandemie het nie net Bybelverspreiding in Suid-Afrika nie, maar regoor die wêreld erg geraak…

Wonderlike leesstof

Geagte Redaksie

Ek wil u net graag hartlik bedank vir die heerlike lees aan Die Hervormer van Augustus 2021…

Hoop in beweging

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se virtuele Stap/Draf/Fietsry van 21 en 22 Augustus 2021 het vir groot pret en ’n stewige inkomste gesorg.

Dankie aan ons predikante

Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering wil graag langs hierdie weg die predikante van die Kerk bedank vir u toegewyde werk onder moeilike omstandighede…

Stoepstories: Die newe-effekte

Beangste Brenda van Brandvlei vra: Beste Oupa Stoep, my niggie, Liggelowige Linke van Lakensvlei, vertel vir my dat ek nie moet gaan om ingeënt te word teen Covid nie omdat daar die verskriklikste newe-effekte is…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap