Die Hervormer

Oktober 2022 | Jaargang 115 | Nommer 6

Te min predikante... of te veel gemeentes?

Vir meer as ’n eeu lank was daar deurlopend ’n tekort aan predikante in die Hervormde Kerk…

Ons álmal se verantwoordelikheid

Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. (Markus 16: 15)

Bid vir alle mense

Ek dring daarop aan dat daar in die eerste plek met smeking, voorbidding en danksegging gebid moet word vir alle mense… (1 Timoteus 2: 1, AFR1983)

Uit die Woord

So moet ons bid

Midrand – die kort en die lang verhaal

In die loop van 2022 het die Hervormde Gemeente Midrand in die ring van Johannesburg ontbind en met Gemeente Rooihuiskraal saamgesmelt…

Stoepsitters – sit-sit so in ons Museum

Hervormers is Stoepsitters. Waar kom dié bynaam of spotnaam vandaan? Die benaming Stoepsitters vir die lidmate van die Nederduitsch Hervormde Kerk het volgens prof AD Pont in Wes-Transvaal ontstaan.

Van evolusie na verlossing

Dr Johan Dreyer (66) het tydens die wintergradeplegtigheid van die Noordwes-Universiteit ’n PhD-graad in Teologie met Dogmatiek verwerf. Hy is ’n seun van ds Herbert en mev Sus Dreyer. Die titel van sy proefskrif was Interpretasieverskille ten opsigte van die natuurwetenskaplike werklikheid – ’n reformatories-teologiese beoordeling.

Prof Gert Pelser – in herinnering

Prof Gerhardus Marthinus Maritz Pelser (gebore op 28 Julie 1936, oorlede op 12 Augustus 2022) lewe voort in die herinnering van vriende, studente, medegelowiges en familie.

Die Kerk se ingrypende besluit ’n eeu gelede oor kinderversorging

Die begin van die 20ste eeu is gekenmerk deur oorlog, rebellie, die griepepidemie en armoede.

Twee emerituspredikante oorlede

Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer is nog twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede, asook die seun van ’n ander emerituspredikant.

Rata slaag met agtste Gholfdag

Rata Maatskaplike Dienste het op 23 Augustus vanjaar hul agtste jaarlikse Drive for a Child Gholfdag aangebied, by Silver Lakes Golf & Wildlife Estate.

Stoepstories: ’n Swanger oomblik

Naïewe Nellie van Nababeep vra: Beste Oupa Stoep, hier in ons ou dorpie is daar nie baie vrygeselle nie en ek was nou onlangs vir die eerste keer op ’n afspraak met die nuwe gifsmous op die dorp…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap