Matteus 5: 13-16 (AFR2020)

Om te kan leef in hierdie wêreld waar daar dikwels baie inligting beskikbaar is, is dit nodig dat ons sal vra wat belangrik is en wat onbelangrik is. Dit is belangrik vir ons om te weet wat ons doel en funksie is. Dit is belangrik dat ons volhardend sal bly soek na die roeping van ons menswees.

Jesus het dit verduidelik met dit wat vir die mense van daardie tyd goed bekend was. Sout, lig en ’n olielamp was deel van hul lewens elke dag. Ook ’n stad wat op ’n berg lê, het ’n belangrike funksie gehad vir reisigers.

Sout is in die kos gegooi om die kos smaaklik en eetbaar te maak en die bederf daarvan teë te werk. Dit is ’n onsigbare werking. Wanneer die sout laf geword het, kon dit nie meer gebruik word nie omdat dit die funksie verloor het. Die kos kan dan smaakloos wees.

’n Olielamp is gebruik om lig te bring in die donker. Die lig wat op ’n staander geplaas is, het vir almal in die huis lig gebring. Die lig sou geen doel dien indien dit toegemaak word en nie sigbaar is nie.

’n Stad bo-op ’n berg was sigbaar vir die reisigers en het vir hulle rigting aangedui. Veral vir reisigers was dit belangrik om te bepaal waarvandaan hulle gekom het, waar hulle is en waarheen hulle op pad is.

Ons is geroepe om daar waar ons is, God se liefde sigbaar te maak. Die manier waarop ons leef, het ’n uitwerking op ander mense. Soms is dit ’n stille werking en soms meer sigbaar. Laat ons werklik sout in onsself hê en in vrede met mekaar lewe (Mark 9: 50).

U Woord is ’n lamp vir my voet en ’n lig vir my lewenspad (Ps 119: 105). As u woorde oopgaan, bring dit lig… (Ps 119: 130). Mag die Woord van God ook vir ons rigting in ons lewens gee en vir ons lig bring. Laat ons ook die Lig bring van God se Woord.

Ds Kotie Mc Donald, Emeritus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap