Johannes 2: 1-12 (AFR2020)

Die lewe bied gewoonlik vir ons die beste aan. Daarna ervaar ons soms ontnugtering wanneer ons die werklikhede van die lewe ervaar, met swaarkry, pyn en baie ander dinge.

Jesus en sy dissipels het hulle nie aan die lewe onttrek nie, maar saam met ander mense geleef. Jesus het Hom vereenselwig met mense se lewens, hul swaarkry asook hul vreugde. Hy het gehuil saam met die mense wat hartseer is en was bly saam met dié wat bly was.

Jesus en sy dissipels het ’n bruilofsfees bygewoon. As die wyn begin opraak, is dit vir die gasheer ’n verleentheid. Jesus se moeder het na Jesus toe gegaan en sy hulp gevra. Jesus het opgetree en die opdrag gegee dat die klipkanne waarin water was, volgens die reinigingsgebruike van daardie tyd, volgemaak moet word. Toe van die water uitgeskep word en aan die hoofkelner gegee word, het hy besef dat dit nie water is nie, maar wyn. Hy was baie verbaas oor die gehalte van die wyn, wat beter was as dit wat reeds aan die gaste gegee is. Hy was ook verbaas aangesien die wyn van goeie gehalte gewoonlik eerste aan die gaste by so ’n geleentheid gegee word.

Jesus het die water in wyn verander en ’n wonderwerk gedoen. Sodoende word die beste wyn laaste vir die gaste aangebied. Die gewone orde van dinge is omgekeer. Ons as mense kan altyd op die Here vertrou wanneer ons die werklikhede van die lewe ervaar. Die Here kan verleenthede in geleenthede verander.

So het Christus dit in sy eie lewe ervaar. Ná sy lyding en sterwe het die opstanding en oorwinning plaasgevind. Daarom kan Hy ons lei na oorwinning. God wat ons harte ken en verstaan, gee vir ons in sy Woord talle beloftes van oorwinning.

Wie anders oorwin die wêreld as hy wat glo dat Jesus die Seun van God is? Hy, Jesus Christus, is die Een wat deur water en bloed gekom het – nie net deur die water nie, maar deur die water én die bloed, Die Gees is die Een wat getuig, want die Gees is die waarheid (1 Joh 5: 5-6).

Ds Kotie Mc Donald, Emeritus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap