Gedurende Junie en Julie vanjaar is drie van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Ds MJJ (Martyn) Redelinghuys (92) is Vrydag 9 Junie oorlede. Die roudiens op Woensdag 21 Junie vanuit Gemeente Wapadrant is gelei deur ds Martin Meyer van Secunda. Ds Martyn is op 20 Maart 1955 georden en het gedien in Noord-Rhodesië en Melville. Na sy bedanking is hy weer op 14 Januarie 1968 georden, waarna hy gedien het in Piet Retief, Randpoort, Kaapstad en Witpoortjie. Hy het in 1996 emeritaat aanvaar. Ons innige meegevoel gaan aan mev Babs Redelinghuys, hul seuns ds Frans (emeritus) en Marius, en die kleinkinders en agterkleinkinders.

Ds LJ (Lukas/Sakkie) Meyer (83) is Woensdagoggend 21 Junie oorlede. Die herinneringsdiens het Saterdag 1 Julie plaasgevind by Gemeente Rustenburg Jac van Belkum, en die nisplasing vroeër die dag by Gemeente Rustenburg-Kloof. Ds Lukas is op 18 Januarie 1975 georden en het gedien in St Helena, Odendaalsrus, Hendrina, Rustenburg-Oos en Oos-Londen. Hy het in 2004 emeritaat aanvaar. Ons innige simpatie gaan aan mev Corrie Meyer en hul familie.

Prof LJS (Lourens) Steenkamp (76), wat aan die einde van Mei vanjaar in ’n ernstige motorongeluk betrokke was, is Donderdag 13 Julie oorlede. Die troosdiens op Vrydag 21 Julie in die kerkgebou van die NG Kerk Mooifontein in Kempton Park is gelei deur ds Robby Pienaar (emeritus); dit is ook die kerkgebou wat deur Gemeente Makarios, waar prof Lourens steeds gedien het, gebruik word. Prof Lourens is op 20 Januarie 1973 georden, en het gedien in Ogies, Villieria, Kempton Park-Noord en Makarios, was direkteur by KITAL en die SVTT, en hoogleraar by die Fakulteit Teologie aan die Universiteit van Pretoria. Ons innige simpatie gaan aan mev Duveen Steenkamp en hul familie.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap