Die Karoo se nag is anders,
dit gee ons nuwe sig.
Ons sien ’n mooier wêreld
in die maan se sagte lig.
(Deon Meyer)

Die Karoo skep lewe

Die groot vraag was: Wat is die grootste uitdaging: 207 kilometer te voet deur die Tankwa-Karoo, of om R207 000 in te samel ten bate van Huis Prinsloo?

Die vraag moes beantwoord word…

Maar waar het alles begin?

In September 2021 het ’n vriend, Dewald van Niekerk, my ingelig oor die Tankwa Crossing wat beplan word vir 17 tot 20 Februarie 2022. Dit is ’n inisiatief van Hanno Langenhoven (Umoya Adventures) en einste Dewald nadat hulle in Februarie 2021 so ’n poging aangewend het. Hulle het egter net tot op 85 km (van die 207 km) gevorder, voordat die Karoo se woestynomstandighede en hitte hulle gestop het.

Hulle het egter dadelik weggespring met die beplanning om nog ’n sogenaamde crossing aan te durf, hierdie keer in die vorm van ’n wedloop waar die beste ultra-atlete mekaar sou help en ondersteun om die R55 tussen Calvinia en Ceres in minder as 50 ure te voltooi.

Hierdie unieke crossing is die langste ononderbroke grondpad in Suid-Afrika en die wedloop is bekendgestel as the hottest run in the world. Dit is algemeen bekend dat aanvoelbare temperature van 45 °C en hoër voorkom in hierdie “woestyn” van Suid-Afrika.

Intussen het ons daarvan bewus geword dat die Diakonale Pleegsorghuis in Rustenburg (DPS Huis Prinsloo) ook ’n groot uitdaging het. Die huis het die behoefte uitgespreek om ’n nuwer voertuig aan te skaf. Meer as R200 000 is benodig om hierdie droom moontlik te maak.

Vandaar die UITDAGING van die uitdagings: Wat sou makliker wees: 207 km te voet deur die Tankwa-Karoo, of die insameling van R207 000? Die twee uitdagings het een geword.

Ons sê dankie vir die lekker,
en dankie vir die seer,
Ons is bly oor die oorvloed
én die hongersnood, meneer,
Want stofnat of stortreën,
dis maar wat ons glo:
Alles is Genade in onse Karoo.
(Deon Meyer)

Wat moes vooraf gebeur?

Ek was baie dankbaar dat Hubert Zeelie, Martin Ras en Eddie Pienaar onmiddellik ingewillig het om deel uit te maak van ons Tankwa-projekspan. Verskeie koffiedrinksessies is gehou om die projek te organiseer en uit te voer. ’n Geskikte voertuig, eksta spaarwiel, ligte, 120 liter water, 100 liter ys, nodige aanvullings en kos, verblyfreëlings en veel meer was op die doenlys.

Op fisiese vlak was ek redelik goed voorberei. Die algemene kondisionering van my liggaam oor die afgelope paar jare het my die versekering gegee dat hierdie uitdaging aangedurf kan word. Oor die laaste 20 jaar het ek meer as ongeveer 4 000 km per jaar in hardloopskoene afgelê.

Met 22 Comrades-wedlope, 10 Ironman-kompetisies en twee 100 km-wedlope was ek geestelik en sielkundig goed voorberei, alhoewel 207 km baie meer was as wat ek al ooit aaneen gehardloop het.

In Januarie en Februarie was my groot fokus om gesond en Covid-vry te bly om enigsins ’n kans te staan om die langpad van 207 km te voltooi. Leilani Scheffer het as ervare atleet en fisioterapeut ’n waardevolle bydrae gemaak tot my voorbereiding.

Daar is landstreke wat in jou hart kom nesskop.
Die Karoo is vir my so plek.
Daar is ook spesiale reisgenote
wat saam met jou die reis deur daardie landskap onderneem.
Soms is die reis deur die landskap self.
Soms is die reis inwaarts.
(Coenie de Villiers)

Die Tankwa Crossing

Die wedloop het op Donderdag 17 Februarie om 16:00 begin. 14 geharde ultra-atlete het buite Calvinia bymekaar gekom. Bekendes soos Jo Keppler, motiveringspreker en top ultra-atleet, asook Sibusiso Vilane wat al sewe van die wêreld se hoogste pieke geklim het, het angstig en versigtig die eerste paar kilometers begin hardloop.

50 ure is toegelaat om die 207 km te voltooi met eie stoppe, slaap en etes ingesluit. My persoonlike mikpunt was 30 uur, aangesien ek graag die Vrydagaand in ’n bed wou slaap.

Na 27 uur en 9 minute het ek die afstand voltooi.

in die kom van die Karoo kan jy
deur die patryspoort van die nag
die diereriem se werwelinge hoor
met gestrekte vinger
deur die krakies in die lugruim boor
met versigtige nael
agter die foelie skilfering van die heelal skraap
(Susan Smith)

Die innerlike reis van die Tankwa

Prof Johann Kirsten noem die Karoo-aarde ’n plek van ontvlugting en egtheid.

Op ’n geestelike en persoonlike vlak was die Tankwa-ervaring iets wat my verwagtinge heeltemal oortref het. Om ’n week voor Lent (Lydenstyd in ons Christentradisie) iets van die ongereptheid en ongenaakbaarheid van die woestynomgewing te beleef, was sielsverrukkend, maar ook sielsvervullend.

Na ongeveer 60 km buite Calvinia begin die GROOT NIKS. Daar is geen lewe, geen skerpioen, sonbesie, akkedis of grassie nie. Die gestrooptheid van die oneindigheid tesame met die NIKS doen iets aan jou siel en menswees.

Die “aanhou” van die terrein en omgewing vir 200 km (of 27 uur) stel jou bekend aan die EWIGHEID – dit hou net aan en aan en aan…

In die spirituele wêreld word soms verwys na voluntary displacement: ’n doelbewuste keuse om jouself buite die bekende te plaas en jou so oop te stel aan dit wat NUUT na jou toe kom. In sekere kulture word na hierdie ervaring verwys as crazy time. Dit is wanneer net die ESSENSIE van lewe oorbly.

Die laaste 30 km van die Tankwa Crossing het my na so ’n ruimte geneem. Gestroop van alle energie, menswaardigheid en menswees het die laaste drie tot vier ure my laat “bestaan in die OOMBLIK”. Met elke ploftree in die Karoo-woestyn was die fokus en doel net daardie EEN tree.

Soms, oor klip-bekroonde koppies se kontoere wat dit vorm,
Rol musiek wat dreun en dawer soos ’n somer-donderstorm.
Soms net veerlig, fyne note wat fladder deur die niet,
Soos die flonkerende sterre wat fluisterend verskiet.
As die Bo-Karoo vir jou kom kies om sy opera mee te deel,
Om sy mooiste, mooiste minuet net vir jou te speel,
As jy kan luister na die klanke en jy hoor die melodie,
Van die Groot-Karoo se massakoor, sy lewensimfonie
Sal dit al die eensaam wegwaai en al die seer wegspoel
Tot jy een word met die vlaktes en die Heelal in jou voel.
(Deon Meyer)

Dankie aan Marlize, Zante en Milan wat my nog altyd ondersteun het. Groot waardering vir my familie, Tuine-gemeente en elke donateur wat hierdie uitdaging “tree vir tree” saam gegee het.

Die UITDAGING-vraag is beantwoord: ’n Totale bedrag van R346 000 is ingesamel, en op 15 April het Lukas Pieterse (huisouer) die sleutel van die Hyundai H1 ontvang.

Die woorde van Ilia Delio beskryf hierdie hele projek baie mooi, veral in ’n na-Pase-refleksie:

Where is this risen Christ? Everywhere and all around us; in you, your neighbor, the dogwood tree outside, the budding grapevine, the ants popping up through the cracks. The whole world is filled with God who is shining through even the darkest places of our lives. To ‘go to Church’ is to awaken to this divine presence in our midst and respond in love with a ‘yes’: Your life, God, is my life and the life of the planet.

(Ds Johnny Young is leraar in Gemeente Rustenburg-Tuine)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap