Wêreldbiddag vir Vroue is ’n wêreldwye ekumeniese beweging van Christenvroue, -mans en -kinders en vind plaas op Vrydag 3 Maart 2023. Jaarliks word daar oral in die wêreld in ongeveer 170 lande samekomste gereël vir hierdie dag van gebed. Ongeag waar ons in die wêreld woon of watter taal ons praat, ons vorm deel van hierdie magtige gebedsketting wat ons verlossing in Jesus Christus vier.

Die tema Ek het van julle geloof gehoor is gebaseer op Paulus se gebed in Efesiërs 1: 15-19 (AFR1983) vir almal in Efese wat aan God behoort en in Christus Jesus glo: Daarom, vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy Gees aan julle wysheid gee en Hom so aan julle openbaar dat julle Hom werklik kan ken. Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle kan weet watter hoop sy roeping inhou, en watter rykdom daar is in die heerlike erfenis wat Hy vir die gelowiges bestem het, en hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo.

Die vroue van Taiwan is gekies om 2023 se tema te bepaal en uit te beeld. Die kunstenaar Hui-Wen Hsaio wat die kunswerk geskilder het vir die tema Ek het van julle geloof gehoor, is in 1993 in Tainan, Taiwan gebore en het van kleins af saam met haar gesin die Presbiteriaanse Kerk bygewoon, wat sy sê haar geloof gevorm en ook oor jare versterk het.

Die kunswerk wys vroue wat by ’n waterstroom sit en in stilte bid terwyl hulle opkyk na die donker nag. Ten spyte van die onsekerhede op hul pad vorentoe, weet hulle dat die verlossing in Jesus Christus reeds hier is.

Taiwan se geskiedenis spreek van etniese, kulturele, sosiale en politieke konflik, en integrasie as gevolg van kolonialisering deur onder andere Portugal, Nederland, Spanje en China – reeds vanaf die 17de eeu. Die kunstenaar het verskillende motiewe gebruik om Taiwan se beste eienskappe te beklemtoon en hoe die Christelike geloof vrede en ’n nuwe visie vir hul land tot stand gebring het.

Twee bedreigde spesies word in die kunswerk gesien: die Mikado-fisant (blou) en die langbeen, swartgesig Spoonbill (lepelaar, wit met swart gesig). Hierdie twee voëls se unieke eienskappe simboliseer die Taiwanners se selfvertroue en deursettingsvermoë in moeilike tye.

Die groen gras en pers orgideë staan uit in kontras teen die donker agtergrond. Wêreldwyd het Taiwan die reputasie as die Koninkryk van Orgideë. Hierdie pers orgideë is die trots van die Taiwanners. Die groen gras beeld hul mense uit as eenvoudig, selfversekerd en sterk, met God wat waak oor en omgee vir hulle.

Die tema van die Wêreldbiddag vir Vroue – Ek het van julle geloof gehoor – beklemtoon ons erfenis in God. Efesiërs 1 herinner ons aan alles wat ons het en Wie Jesus is…

Paulus sê in vers 18: Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder… Hy sê dus maak die oë van ons harte oop… sodat ons eerstens God se wonderlike geskenk aan ons kan sien en tweedens ons oë kan oophou vir drie dinge: die hoop wat sy roeping inhou, die rykdom van sy erfenis, en God se krag wat Hy in ons lewens uitoefen.

Mag 2023 se tema, Ek het van julle geloof gehoor, ons aanspoor om in aanbidding saam te kom om ons geloof in Christus te hernu, te voed en te versterk sodat ons die hoop van sy roeping kan versprei, die rykdom van sy erfenis kan verkondig, en dat ander mense die krag wat Hy in ons lewens uitoefen, kan sien.

 

(Individuele skrywers dra self verantwoordelikheid vir die feitelike inhoud van en beskouings in hul artikels.)

Voorsitter: NHSV Hoofbestuur

Share via
Copy link
Powered by Social Snap