Vandag het jy nie net vir my ’n Bybel gegee nie, jy het vir my die lewe gegee! Dit was die woorde van ’n plaaswerker nadat hy vir die eerste keer ’n Bybel in sy eie taal ontvang het.  Hierdie werker sit nou elke etenstyd en lees sy Bybel.

Ons wat elkeen ons eie Bybel het, besef nie altyd watter verskil dit aan mense se lewens maak nie. Daar is meer as 23 miljoen mense net in Suid-Afrika wat nie Bybels het nie. Nou vra mense baie keer: In ’n land waar daar soveel armoede en werkloosheid bestaan, wat sal ’n Bybel nou help? Moet ons nie eerder sorg dat mense brood op die tafel het en werk skep sodat hulle geld kan verdien nie? Maar Jesus Christus self het ons herinner: ’n Mens leef nie net van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom (Deut 8: 3).

 Jesus se opdrag is ’n uitdaging

Ons voel soms oorweldig deur die omvang van al die nood rondom ons. Die twaalf dissipels het waarskynlik ook so gevoel toe hulle die skare mense gesien het wat nie kos het nie (Luk 9: 10-17). ’n Mens se eerste reaksie is tipies soos dié van die dissipels dat elkeen maar vir homself moet sorg en dat dit wat ons tot ons beskikking het, te min is. Jesus se opdrag kom egter as ’n uitdaging aan sy kerk: Gee julle vir hulle iets om te eet. Dit is nie iemand anders se taak nie. Dit is die kerk se verantwoordelikheid.

Die rol van die kerk is om uit te deel

Ons verantwoordelikheid is dus in die eerste plek om gehoorsaam te wees en Jesus Christus se opdrag te aanvaar. Daarna is dit ons taak om die middele wat Hy tot ons beskikking stel, uit te deel. Dit is hiermee dat ons baie keer sukkel. Ons taak is nie om die brood te vermeerder nie. Ook nie om dit mooi te bewaar nie. Maar om dit uit te deel, om te gee. Die kerk moet nie ’n opgaardam wees nie. Ons moet soos ’n pyp wees, ’n instrument waardeur die lewegewende krag van God se Woord vloei. Een van die middele wat God aan ons toevertrou het om uit te deel, is sy Woord.

Tweemiljoen Bybels vir Suid-Afrika in 2020

Dit is die visie van die Bybelgenootskap om met die hulp van al die kerke tweemiljoen Bybels in 2020 in Suid-Afrika te versprei. Dit is die jaar waarin die Bybelgenootskap reeds vir 200 jaar in Suid-Afrika bestaan. In plaas van om net ’n aantal byeenkomste te hou, wil die Bybelgenootskap ons dankbaarheid teenoor die Here vier deur saam met al die kerke in die land die geskenk van God se Woord met die mense van Suid-Afrika te deel. Die verwagting is dat hierdie tweemiljoen Bybels soos saadjies van hoop sal lei tot ’n geestelike oplewing in die land en dat dit ’n nuwe klem op morele waardes en Bybelse beginsels in die samelewing tot gevolg sal hê. Daarom is die tema vir volgende jaar, wat bekend sal staan as die Jaar van die Bybel, Die Bybel bring hoop vir almal.

Bybeljaar 2020

Lidmate kan volgende jaar inskakel by ’n leesrooster om gedeeltes van die Bybel in 2020 saam met die res van die Kerk te lees. Die leesrooster is by die Bybelgenootskap beskikbaar en sal ook in die Bybelse Dagboek ingebind word. Gemeentes en lidmate kan saam met hierdie Bybelleesrooster aan ’n Bybelkennis-eksamen en/of Bybelvasvra deelneem. Verskeie spesiale geleenthede waarby gemeentes en lidmate betrokke kan wees, word voorts deur die loop van 2020 in die vooruitsig gestel. Aangesien gemeentes nou al reeds beplan aan volgende jaar se kalender en programme, kan die volgende in gedagte gehou word:

  • Sondag 23 Augustus 2020: Bybel-Sondag. Gemeentes sal meer inligting ontvang oor die inrigting van hierdie spesiale geleentheid. Dit sal die hoogtepunt vorm van die projek rakende tweemiljoen Bybels.
  • Saterdag 19 September 2020: Stap-vir-Bybels by die Voortrekkermonument. Gemeentes word aangemoedig om in ander ringe of in dorpe soortgelyke geleenthede te reël.
  • Sondag 25 Oktober 2020: Oorweging kan geskenk word aan gesamentlike eredienste.
  • Sondag 29 November 2020: Bekendstelling van die 2020 Afrikaanse vertaling van die Bybel.

Die Bybel is die bron van ons geloof in God. Dit is dié instrument waardeur God ons hoop lewend hou. Die Bybel bevat die boodskap wat die basis vorm vir die bestaan van God se kerk op aarde, naamlik die evangelie van Jesus Christus. Daarom bly die boodskap van die Bybel relevant en aktueel vir elke geslag.

Oor die jare heen het die Kerk deel gehad aan die beskikbaarstelling van die Bybel aan miljoene mense, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook reg oor die wêreld. Dit  is van die grootste belang dat die vertaling, produsering en verspreiding van die Bybel sal voortgaan.

(Dr Gerhard Lindeque is organiserende sekretaris van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap