In hierdie nuwe reeks fokus ons elke keer op ’n dag in die lewe van een van ons predikante of lidmate. Ons begin met ’n kykie na ’n Sondag in die bediening van dr Hannes Janse van Rensburg van Zuurfontein.

(Hooffoto): Sondagoggend begin om 06:00 wanneer ek opstaan. Die oomblik as ek my oë oopmaak, dan maak ek hulle weer in gebed toe. Ek fokus op alles waarvoor ek in hierdie oggend dankbaar is. Ek staan op, maak koffie en maak klaar. Om 06:45 beweeg ek na die studeerkamer waar ek deur my liturgie werk. Hierdie voorbereiding gee vir my selfvertroue om na die kansel te gaan.

(Foto’s 2 en 3): Om 07:30 sluit ek die kerkgebou oop. Die tegnologie word opgestel en getoets. Drie kerse word aangesteek, een vir elkeen van ons oorlede ouers. Hierdie muur van herinnering is ’n gunsteling by die gemeentelede. Dikwels brand elkeen van die kerse. Daarna word koffie gemaak, want die gemeente drink goeie koffie voor die erediens … tydens die erediens en na die erediens. Die koffie-en-kuier-kultuur is die hartklop van die gemeente se omgee-bediening.

(Foto’s 4 en 5): Ons vier die gemeente se 84ste verjaardag. Cecile van Niekerk (mosaïek-kunstenaar) het vir ons hierdie kunswerk gemaak en geskenk. Die vyf broodjies en twee vissies het deel gevorm van die inhoud van die liturgie. Hierdie kunswerk moet ons help om die evangelie van Jesus Christus te onthou en altyd weer oor te vertel. As deel van die viering het elke lidmaat ’n kolwyntjie ontvang en heerlik gesmul en gekuier. Saam met ons gemeente se goeie koffie en warm kuier het dit sommer lekker gewerk.

(Foto’s 6 tot 8): Die erediens begin om 09:00. Die besoekers skakel op Facebook van oral oor in. Die erediens vandag is in die vorm van ’n Nagmaal. Die tema: Goeie Gewoonte: Breek ’n broodjie saam.

(Foto 9): Direk na die erediens (10:00) moes ek in my motor spring en ry na Gemeente Alberton. By hierdie gemeente is ek die Sentrum vir Gemeentelike Bediening se interimfasiliteerder. Ons ondersteun die gemeente in hul uitgebreide beroepsproses. Op hierdie foto is ek saam met die gemeente se beroepskomitee. Ons het die advertensie vir die toekomstige vakante werkruimte opgestel.

(Foto 10): 13:00-17:00. Vanaf Gemeente Alberton is ek Edenvale toe. Hier is ons genooi deur Martin en Elizma van Staden om ’n broodjie saam met nog ander lidmate te kom breek. Ons het heerlik ontspan, geëet en gesels oor gelowig-wees. Ons het eintlik prakties uiting gegee aan die oproep in die preek: Breek ’n broodjie saam.

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Foto 5

Foto 6

Foto 7

Foto 8

Foto 9

Foto 10

Share via
Copy link
Powered by Social Snap