Op 8 en 9 Augustus het 44 ouderlinge, jeugwerkers, predikante en teologiestudente saamgetrek by Achterbergh Konferensiesentrum om saam te dink oor jeugbediening in die Hervormde Kerk.

Hierdie beraad was net die begin van die proses om uitvoering te gee aan die 73ste Algemene Kerkvergadering se besluit dat dringend besin moet word oor ’n strategie om die jeug weer aktief in die Kerk betrokke te kry. Daar moet ook gekyk word na hoe gemeentes hulle missionaal in hul gemeenskappe kan rig ten opsigte van die geestelike vorming van die jeug.

Die tema vir die beraad was: Herontwerp jeugbediening! Vrae wat beantwoord moet word, is onder meer: Wat beteken jeugbediening? Wie is die jeug? Hoe sien elke gemeente jeugbediening? Hoe verskil kontekste in die land?

Ds Aniena Jansen van Rensburg van Leeudoringstad skryf soos volg oor die beraad: Terwyl busse in Kaapstad brand in die gewelddadige taxibetogings, bevind ek en my amper tweejarige dogtertjie, Nienke, ons rondom Vrouedag tussen ander predikante, jeugwerkers, kategesehoofde, dosente en studente in ’n redelik kompakte spasie tussen die kranse in Krugersdorp. Hier raak ek deel van ’n oopvloer-, heen-en-weer-bespreking oor jeugbediening, gesinsbediening, en bediening oor die algemeen. Die uitdagings en worstelinge kom duidelik na vore, maar meer as enigiets anders kom die passie vir die bediening en die evangelie van Jesus Christus op die voorgrond, om nie eens te praat nie van die oulike persoonlikhede van die deelnemers van alle ouderdomme.

Tussen groot bederwe van lekker eetgoed en wonderlike gasvryheid, begin ons voel-voel in ’n rigting beweeg om ’n strategie vir jeugbediening daar te stel. Almal is dit eens dat die antwoord nie daarin lê om net die huidige sisteme te diens nie. Dit lê iewers tussen chaos en struktuur in samewerking met ander kerke in ons omgewings. Nie net om die jeug van ons kerk nie, maar ook die jeug daar buite te bedien met die kragtige evangelie wat transformeer, bevry en hoop gee.

Meer nog lê die sleutel in die onontginde potensiaal van gewone lidmate wat deel vorm van belangegroepe wat wag om raakgesien, opgekommandeer, en toegerus te word om eienaarskap en leiding te neem van volhoubare bedieninge in die gemeenskappe waarvan hulle reeds deel vorm.

Prof Wim Dreyer het die beraad geopen en gesê dat daar sowat 15 000 dooplidmate in die Kerk is wat geaktiveer kan word om betrokke te raak en uit te reik na hul vriende en die jeug buite die kerk. Oor die land beskik gemeentes oor eiendom wat hiervoor aangewend kan word.

Ds Lamé Janse van Rensburg van Rooihuiskraal skryf: Dankbaar dat ons met mekaar eerlik kon deel dat ons almal uitdagings het as dit kom by die jeug. Dat ons nie alleen is nie, en dat – soos ds Rue Hopley dit verwoord het – net die gesprekke en die raad wat ons met mekaar gedeel het, al klaar goud werd is.

Ds Aniena Jansen van Rensburg het afgesluit met die woorde: Die jeugberaad was maar net die begin van gesprekke wat op verskeie platforms in al ons ringe aan die gang moet kom. Die jeug in Suid Afrika is honger vir hoop. Hoop is kragtig. Ons het Hoop. Laat ons hulle met Hoop bedien.

(Ds Bouwer Serfontein is leraar in Gemeente Vereeniging)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap