Ons was Oujaarsdag met vakansie by Swartvlei, by Sedgefield. My woonwastaanplek is direk langs die gemeenskapsaaltjie waar die kampeerders op Oujaar so ’n bietjie ritmies beweeg. Die gebruik by Swartvlei is dat daar net tot 23:00 gedans word, dan word die bankies in die saaltjie ingedra vir 23:15 se Oujaarsdiens.

Hierdie keer was dit weer net soos vir dekades en dekades op Swartvlei. Toe die diens so teen 23:45 klaar is, sê die dominee soos elke jaar dat ons na die strand moet loop om na die vuurwerke te kyk. En so loop ons, omtrent 200 van ons, om na die vuurwerke te gaan kyk.

En daar sit ons teen die duin, in afwagting op die nuwe jaar en die vuurwerke… Iemand begin aftel: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Happy new year! Almal is bly en opgewonde! En ons wag en wag… Geen vuurwerke. Niemand het vuurwerke gebring nie. Ons kyk in die rigting van die mond waar ook altyd vuurwerke is. Geen vuurwerke! Watter antiklimaks!

Maar dit laat my toe oor die lewe dink. Is die lewe nie ook maar so nie? Ons verwag baie keer vuurwerke, en dan is daar niks. Het ons maar soos Gideon droë of nat vlieswol as versekering gehad. Of het die vissies maar vir ons ’n pyl gemaak soos in Finding Nemo. Die lewe werk egter nie so nie.

Op 1 Januarie het ons maar weer opgestaan, en eintlik het nie veel verander van 2021 tot 2022 nie. Want sien, die lewe gaan aan en meestal sonder donder en tekens en vuurwerke. En in hierdie normale gang van die lewe moet ek en jy sin maak, regop bly en voortgaan.

Dan kom die woorde van Psalm 139 by my op: die versekering dat ons God uitkyk vir ons. Ons God wat net die beste vir ons bedink. Ons God wat alles van ons weet sodat ons veilig deur die lewe kan gaan. En dan dink ek terug, toe ons kinders klein was en ons nog in Pretoria in ’n besige straat gewoon het. Toe ’n mens by die huis die kinders net hier by jou laat speel het. Wanneer ons gaan kamp het, het ons die kinders laat rondloop en speel soos hulle wil. Wat hulle nie geweet het nie, was dat een van ons altyd naby genoeg was. Nie om hulle hul vryheid te ontneem nie, maar om daar te wees as hulle ons nodig het. Want ons het uitgekyk vir ons kinders.

So kyk God uit vir ons, ook in 2022. Al is daar nie vuurwerke en groot tekens nie. Al gaan elke dag maar net aan soos die vorige, beteken dit nie dat God nie met ons is nie. Inteendeel! En in hierdie aangaan van die lewe kan ek en jy ons krag by die lewende God kry. Mag 2022 ’n jaar wees waarin ons sommer net weer vir God in die alledaagse kan sien en ophou om die vuurwerke te verwag.

Hier het ons die eerste uitgawe van 2022. Die Hervormer het oor die laaste tyd die gewoonte ontwikkel om ons as redaksie te verras. Ons kry nie meer genoeg kans om as redaksie bymekaar te kom en ’n dinkskrum te hou en geboorte aan uitgawes te gee nie. In hierdie uitdagende tyd het elkeen van ons ons werk en maak ons artikels bymekaar, en elke keer is daar ’n goue draad waarvoor ons nie die krediet kan kry nie.

Hierdie uitgawe is nie anders nie. Hierdie uitgawe gaan oor selfsorg. Dit begin met prof Yolanda Dreyer se voorbladteks waarvoor ek nie vir haar ’n vaste tema gegee het nie. Dan is daar die artikel van oudl Dries le Roux oor hoop en heling, gevolg deur dr Johan Bester se artikel oor onopgeloste stres wat jou leierskap kan beïnvloed. Om die lyn te voltooi, dr Cobus Jansen van Nieuwenhuizen se artikel oor sy PhD-proefskrif met die tema kreatiewe pastorale ingrype ná trauma. Lees ’n mens hierdie artikels, kom die boodskap van selfsorg hard en duidelik – ja, sonder vuurwerke – na jou deur. Dan sien jy dat om moeg te wees, uitgebrand, sonder hoop, nie uniek is nie. Baie ander gaan deur dieselfde emosies as jy. Die geheim is om jou trots te los en hulp te soek.

2020 en 2021 was uitdagende jare. Baie mense is in hierdie tyd deur hul dominees se boodskappe en ondersteuning gedra. Maar hierdie ondersteuning het ook sy tol by dominees geëis. Nou is die tyd dat gemeentes na hul predikante moet begin kyk. Lees dr Bester se artikel. Neem kennis van die impak van hierdie pandemie op jou leraar se geestestoestand.

2022 is weer AKV-jaar. My bede is dat die Here van die kerk ook in hierdie jaar vir ons die wysheid sal gee om alles in ons Kerk tot eer van God en tot voordeel van sy kinders te bestuur.

Mag 2022 vir elke leser en lidmaat ’n baie goeie jaar wees. En ja, al is daar nie altyd vuurwerke nie, wéét dat God ook vir jou uitkyk en elke tree saam met jou gee.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap