Broers en susters in onse Here Jesus Christus

Die teksvers wat ek vanoggend aan u wil voorhou by hierdie geleentheid waar ons van N afskeid neem – ‘n teksvers wat in rooi in haat Bybel onderstreep was – in Jesaja 60:20.  Ek lees dit weer vir ons, en lees vers 19 daarby:

19Bedags sal dit nie die son wees 
   wat vir jou lig gee nie, 
snags sal dit nie die maan wees 
   wat oor jou skyn nie: 
die Here sal vir jou ’n ewige lig wees, 
en jy sal roem in jou God.

20Jou son en jou maan is die Here, 
Hy gaan nie onder nie 
   en word nie dof nie. 
Die Here sal vir jou ’n ewige lig wees, 
jou dae van smart is verby.

Wanneer ’n mens hierdie verse so op die oog af lees, wil ’n mens dink dat Jesaja hier die volgende wil sê: die son gee die mens in die dag lig om te kan sien.  In die nag is dit die maan wat lig verskaf.  Die son gaan egter onder, en sy lig is nie meer daar nie.  Die maan kom op en gaan ook onder, en sy lig is ook nie meer daar nie.  Maar God is altyd daar.  Hy word nie dof nie, en gaan nie onder nie.  Daarom is God nie alleen ons enigste en ware lig nie, maar ook ons ewige lig.

Dit maak sin.  En ek glo ons almal hier, of ten minste dan, elke mens van God, elkeen wat in God glo, sal hiermee saamstem.  Maar daar lê iets meer in dit wat Jesaja hier wil sê.  En dit wat meer hieragter lê, vind ons baie mooi uitgedruk in Psalm 121:6: bedags sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad doen nie.  En kom ek verduidelik wat ek hiermee bedoel.

Die skrywer van Psalm 121 was heel waarskynlik op pad terug van Jerusalem af huis toe.  Die enigste pad huis toe was deur die berge.  En vir die berge was hierdie mens bang, omdat hulle geglo het dat gode bo op die berge gebly het.  Daarom sê hy dat sê hy, wanneer hy na die berge kyk, dat sy krag van God af kom.

Maar ook die son en maan was iets waarvoor hierdie mens bang was.  Van die son en maan is geglo dat hulle jou siek kon maak.  As jy in die dag alleen vir lank in son was, kon jy siek word.  En die maan in die nag kon jou net so siek maak.  Maar hierdie reisiger vestig sy hoop op God.  Daarom sê hy: die Here sal hom beskerm, hy sal nie struikel nie, die son en maan sal hom nie pla nie.  Want God is die een wat oor hom die wag hou.  God is die een wat hom sal beskerm.

Teen hierdie agtergrond het Jesaja 60:19-20 ‘n baie mooi betekenis.  Dit is nie die son of die maan wat sy lig is nie. Met ander woorde, dit is nie die son en maan wat sy God is nie, God is sy God.

Die son en die maan kom op en gaan onder.  Hulle skynsel is net tydelik.  God kom nie op en gaan nie onder nie.  Want God is ewig.  Hy is altyd God.  Hy skyn by wyse van spreke elke dag oor ons.

Meer nog: Hy is ewig.  Al verlaat ons hierdie lewe, al hou ons tyd hier op, God se tyd hou nie op nie.  Hy is God vir ewig.  Hy is teenwoordig in hierdie lewe, en Hy is teenwoordig in die lewe hierna.

Vir hierdie lewe het Hy sy Seun vir ons gegee, sodat ons van on sonde verlos kan word, dat ons hier in God se teenwoordigheid kan lewe.  En vir die lewe hierna het Hy vir ons die graf oorwin, sodat ons na hierdie lewe ewig by Hom kan wees.

Daarom, sê Jesaja 60:19, kan ons roem op God.  Kan ons vandag roem op ons God wat ons sondes vergewe.  En, sê Jesaja 60:20, kan ons weet dat wanneer hierdie lewe verby is, ons smart verby is.  Want dan is ons by God.  Waar daar nie meer smart en hartseer en kommer sal wees nie.

Ek kan verstaan, broers en susters, hoekom hierdie verse in N se Bybel onderstreep was.  Want haar lewe het getoon dat God haar God was, dat net Hy die lig in haar lewe was.  Haar lewe was daarom altyd niks anders as een stuk roem oor haar God nie.  Altyd tevrede, altyd vriendelik, altyd maar net dieselfde N.  Sy het altyd die positiewe dinge in die lewe raakgesien, want sy het geweet: God is haar lig, Hy sal haar nooit in die steek laat nie.

En God het nie.  Want nou dat sy nie meer hier is nie, is die dae van haar smart en siek wees verby.  Omdat sy geglo het dat net God haar lig is, is sy nou ook by Hom.  Want dit is immers wat God aan elkeen van ons belowe: wie in My glo, sal lewe, al sterf hy of sy ook.

En dit is natuurlik ook vir ons dieselfde belofte.  God sal ons lig hier wees.  Hy sal ook ons God wees wanneer ons eendag nie meer hier is nie, maar by Hom is.

Mag Hy julle vandag troos wat afskeid nie.  Mag daar vandag en more ook nie meer in julle lewens smart wees nie.  God sal dit vir julle gee.  Want Hy is altyd by ons.

Want die son en maan kom op en gaan onder.  Maar nie God nie.  Hy is ewig.  Ons is altyd in sy hande.  Ook wanneer ons treur.  Verlang.  Hartseer is.  En wanneer ons aan Hom vashou soos N dit gedoen het, in geloof en lewe aan Hom alleen vashou, sal ons ook eendag die voorreg hê om te wees waar sy nou is.

Mag dit ons in hierdie dag troos. 
Amen

Share via
Copy link
Powered by Social Snap