Matteus 7: 7-8 (AFR2020)

Vra, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat vra, ontvang; en wie soek, vind; en vir wie klop, sal oopgemaak word.

Hoe lyk die wêreld waarin ons leef en werk? Dit is dikwels ’n wêreld waarin ons besig is, na die waarheid soek en sinvol probeer leef. Daar is moeilike dinge om te verwerk en mee saam te leef. Daar is vrae waarop ons nie dadelik antwoorde het nie. As die lewe dus nie maklik en eenvoudig is nie, hoe leef ons dan van dag tot dag? Wat doen ons ten spyte van dit alles?

Ons leef deur goed te doen. Wanneer ’n kind vir ons kos sou vra om te eet, wat sou ons doen? As dit binne ons vermoë is, sal ons brood of kos gee as ons weet dat iemand dit nodig het. Ons doen goed aan ander mense en gee wat ons ook graag sou wou ontvang. Ons ontvang ook goeie dinge van ander mense.

Jesus Christus het gesê dat ons kan bid en vra. Wanneer ons tot ons Hemelse Vader bid, ook daar waar niemand ons kan sien nie, daar hoor die Here ons. Wanneer ons in die Here se liefdevolle teenwoordigheid is, hoef ons geen vrees te hê nie. Hy verhoor ons gebede soos dit vir ons goed is. Hy ken ons leefwêreld en het begrip vir dit wat ons vra. Hy wil ook hê dat ons na Hom toe sal gaan met ons vrae en ons soeke na antwoorde. Wanneer ons vra, gee die Here vir ons.

Die deur na ons Hemelse Vader staan altyd vir ons oop. Hy help ons om oplossings te vind. Wanneer ons vra na die Here se wil, maak Hy Hom aan ons bekend. Ons Vader in die hemel gee vir ons goeie dinge wanneer ons daarvoor bid. Die Here maak vir ons deure oop in ons omstandighede wanneer ons aanklop en hulp vra. Laat ons dan hierdie jaar in biddende afhanklikheid leef.

Ds Kotie Mc Donald, Emeritus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap