Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dít: God is vír ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie Seun nie gespaar nie, maar Hom oorgelewer om ons almal te red. Sal Hy ons dan nie al die ander dinge saam met Hom uit genade skenk nie? Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons. (Romeine 8: 31-34, AFR1983)

Dink gerus aan ’n paar geloofshelde in die Bybel. Abraham, Moses, Dawid en Paulus. Wat is die gedagtes wat by u uitkom met die hoor van hul name?

Abraham onthou ons as die vader van al die gelowiges, die man wat sonder huiwering sy geboorteland verlaat het en getrek het na waar God hom gelei het. Wie kan die geloof van Abraham betwyfel? Hebreërs 11 hou aan ons Abraham se geloof voor as ’n voorbeeld.

Van Moses word getuig in Deuteronomium 34. Daar was nog nie ’n profeet in Israel soos hy nie. Verder die mooiste getuienis wat oor ’n mens se lewe gespreek kan word: Hy het God persoonlik geken.

Dawid, die koning wat by uitstek die guns van God geken het. Al die konings na hom word aan hom gemeet. Paulus, die apostel wat deur God gekies is om die evangelie aan die heidene te verkondig. ’n Groot deel van die Nuwe Testament het uit sy pen gekom.

Maar daar is ook ander verhale van die geloofshelde in die Bybel opgeteken. Abraham jok oor wie Sara is en sy word deur die farao geneem as vrou. Moses slaan ’n man dood. Dawid verlei vir Batseba en beplan Uria se dood. Paulus hou die manne se klere vas terwyl hulle Stefanus met klippe doodgooi.

Oor hul sonde word ook die woorde uitgespreek. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit: Hy is uit die dood opgewek, Hy sit aan die regterhand van God, Hy pleit vir ons.

Wie kla ons die meeste aan? Ons wat onsself aankla, veroordeel, vonnis en teregstel. Ons het nodig om te hoor van God se vergifnis en ons moet ons self vergewe. Selfvergifnis vra dat ons bewustelik kies om ons oortredinge agter ons te sit.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap