Gedurende 2018-’19 het gemeentes van die Kerk deelgeneem aan die National Church Life Survey (NCLS) Kerkspieël-navorsingsprojek. Die uiteindelike doel van die navorsing is om gemeentes te help om hul volle potensiaal te ontdek.

Terwyl almal gewag het op uitslae, het Covid-19 toegeslaan en het almal wat betrokke was ’n paar uitdagings gehad. Die uitslae is egter nou bekend en terugvoer is aan deelnemende gemeentes gegee.

Die opname werk met nege kernkwaliteite en sterkpunte van elke gemeente. Die interne kernkwaliteite is geloof, erediens en gemeenskap; die inspirerende kernkwaliteite is roeping/visie, leierskap en vernuwing; en die ekstern-gerigte kernkwaliteite is diens, getuienis en inklusiwiteit.

Die lidmate gee met die data terugvoer oor die stand van die bediening soos hulle dit ervaar – as’t ware ’n bron uit die gemeente vir die gemeente. Hierdie datastel help die leierskap om ingeligte besluite oor die bediening in die toekoms te maak.

Die groot vraag is: Wat nou? Wat sê die samevattende verslag vir die Kerk in sy geheel?

Elke gemeente wat deelgeneem het, kry ’n unieke verslag tesame met ondersteunende hulpbronne vir gebruik in die gemeente om die gemeente se bediening te versterk en te help om die roeping/visie van die gemeente te integreer in ’n werkbare bedieningsplan.

Die NHKA se verslag sinodaal

Die verslag beklemtoon dat die lidmate van die Kerk ’n hoë premie plaas op veral die prediking en erediens, asook die bediening van die Nagmaal.

Die meeste lidmate wil graag hê dat die Kerk oor die volgende 12 maande prioriteit sal verleen aan projekte wat die Kerk kan laat groei, en dat bediening aan die kinders en jongmense voorkeur sal kry.

Tot 80% van die lidmate steun die ontwikkeling van nuwe inisiatiewe vir die bediening in gemeentes. Van die gereelde erediensbywoners is 25% nuut in die Kerk. Verder wil lidmate graag hul gawes in die gemeente diensbaar maak.

Die NCLS Kerkspieël-navorsing dien as ’n lens waardeur gemeentes en die Kerk vir ’n oomblik na die lewe van die gemeente en die Kerk kan kyk en hulself kan afvra:

Waar is ons nou?

Waar wil ons wees?

Hoe kan ons daar kom?

 

Die Kerk en gemeentes word aangemoedig om op kreatiewe maniere die saak aan die orde te stel. Om die meeste uit die navorsing te kry, is dit belangrik dat ’n kerngroep van lidmate in elke gemeente die uitslag sal bestudeer en evalueer. Daarna moet sleutelaspekte van die verslag met die gemeente gedeel word. Laastens moet oorgegaan word tot aksiestappe om, met die aanwending van lidmate se gawes, die bedieningspad vir die toekoms te stap. By al hierdie stappe kan dit nodig wees dat ’n gemeente gebruik sal maak van die Sentrum vir Gemeentelike Bediening om hulle in die prosesse te begelei. Kontak dr Johan Bester (johansgb@nhk.co.za) of ds Frikkie van Wyk (gfvanwyk@nhk.co.za) in dié verband.

Die uiteindelike doel van die navorsing is om gemeentes te help om hul volle potensiaal te ontdek en om gesond en lewenskragtig te funksioneer, om hul roeping te onderskei en op die plek waar hulle nou is, ’n verskil te maak. Dit wil uiting gee aan die inhoud van Jesus se woorde in Johannes 10: 10: Ek het gekom sodat hulle die lewe kan hê, en dit in oorvloed. NCLS Kerkspieël wil ’n betekenisvolle bydrae lewer om die oorvloedige lewe van Jesus Christus in die Kerk te bevorder.

(Dr Johan Bester is deeltyds betrokke by Pretoria Noorderlig en die SGB)

af
af
Deel met behulp van
Copy link