Dr A (Annelie) Botha van Mafeking/Zeerust is aangestel as dosent in Praktiese Teologie (met spesialiteit Pastoraat) aan die Universiteit van Pretoria.

Die akte van benoeming as teologiedosent is tydens die vergadering van die Kommissie van die AKV aan die begin van Junie bekragtig. Daar is Sondag 29 Mei na ’n spesiale erediens amptelik van dr Botha afskeid geneem in Gemeente Mafeking.

Dr Botha is in Augustus 2003 georden, en het gedien in gemeentes El-Flora, Gobabis, Mafeking en Zeerust. Sy is ook vroeër vanjaar aangewys as die nuwe redakteur van die Bybelse Dagboek. Sy en haar span het reeds die meeste van 2023 se tekste vir die Dagboek teologies nagegaan.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap