Op 3 Desember 2023 het Gemeente Montana-Oos hul Kerssangdiens aangebied en die oorspronklike pyporrel van Noordelike Pretoria feestelik ingewy.

Gemeente Montana-Oos, wat ’n elektroniese orrel gehad het, was die erfgenaam van die kerkpyporrel van Gemeente Noordelike Pretoria wat al vir meer as 73 jaar die sang tydens eredienste in die twee kerke van Noordelike Pretoria gelei het, en dit onder die bekwame vingers van tannie Bea Steenkamp, en na haar aftrede, nog verskeie ander orreliste.

Die John Compton-orrel is in 1950 deur R Müller van Kaapstad gebou vir die eerste kerkgebou van Noordelike Pretoria te Voortrekkerweg (waar Martin Jonker Motors was). Na die verkoop van die eerste kerkgebou vir besigheidsontwikkeling, is die tweede kerkgebou van Noordelike Pretoria in 1974 in 12de Laan, Gezina gebou. Die orrel is toe na die nuwe kerkgebou verskuif en herontwerp deur Suid-Afrikaanse Orrelbouers onder toesig van die NHKA se Raad vir Kerkmusiek.

Die kerkorrel van Noordelike Pretoria in die kerkgebou te 12de Laan, Gezina, met tannie Bea Steenkamp as orrelis

Met die verkoop van die eiendomme van Noordelike Pretoria in Maart 2023, het ds Frikkie van Wyk en die kerkraad nie op hulle laat wag nie, en was hulle opgewonde om die kerkorrel se klanke in Montana-Oos te laat voortleef. Montana-Oos het gebruikgemaak van ’n elektroniese kerkorrel om die sang tydens eredienste te begelei.

Die pyporrel is sorgvuldig uitmekaar gehaal en verwyder uit die kerkgebou van Noordelike Pretoria, waarna dit vir ’n paar maande gestoor is. Die NHKA se argivaris, mnr Nándor Sarkady, het die pyporrel se bouplanne uit die Argief aan die orrelbouers, CJ Admiraal Orrelbouers, beskikbaar gestel vir die tweede herbou van die pyporrel in die kerkgebou van Montana-Oos. (Net weer ’n bewys van hoe belangrik en kosbaar die Argief is!)

Met groot sorg en keurige beplanning is die pyporrel se posisie in die kerk van Montana-Oos bepaal, en het CJ Admiraal Orrelbouers elke orrelpyp met groot versigtigheid weer in posisie geplaas, en is die registerbord naby die kansel geïnstalleer.

’n Beter geleentheid kon hom nie voorgedoen het nie, as die Kerssangdiens van Montana-Oos op die aand van 3 Desember 2023, toe die pyporrel op luisterryke wyse ingewy is tydens die Kerssangdiens. Gemeentes Noordelike Pretoria en Wonderboompoort (nou in samewerking) is spesiaal na die diens genooi. Lidmate van Noordelike Pretoria het elkeen maar ’n traan gepink (ekself veral toe Lied 358, Somerkersfees van Koos du Plessis, gespeel en gesing is), toe die eerste klanke van die orrel onder die bekwame vingers van mev Marita Fourie (Krugersdorp-Noord) opgeklink het. Saam met die orrelbegeleiding het die Fourie Ensemble verdere luister aan die diens verleen.

Na afloop van die Kerssangdiens het die skriba van Noordelike Pretoria, Dewald Jordaan, simbolies die sleutels van die “registerkas” aan ds Frikkie van Wyk oorhandig. Na die verrigtinge het die gemeentes saamgekuier.

(Hooffoto): Mev Marita Fourie begelei die gemeentesang tydens die gesamentlike Kerssangdiens

(Oudl Gerrit en Bessie de Vries is lidmate van Gemeente Noordelike Pretoria)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap