Ds Larry van der Walt beskryf in die artikel op bladsy 6 onder die opskrif Jesus wil, Hy maak jou héél hoe siekte in die Bybelse tyd verstaan is en hoe iemand wat siek was, as onrein beskou is.

Terwyl ek dit lees, dink ek aan die kerk en aan Christene, aan mense soos ek en jy wat hierdie publikasie lees en Sondae in die kerk sit. Ek wonder toe oor wie in ons oë onrein is, nie waardig in die huis en die gesin van die Here nie.

Ek dink ver terug, na ’n reeks wat ek as jong dominee oor Psalm 15 gepreek het. Ek het die versies een vir een op Sondaeaande in die prediking hanteer. Die vraag wat ek elke week op ’n ander wyse met ’n ander vers probeer beantwoord het, was die woorde van vers 1: Wie het die reg om in u woonplek te kom, Here? Ja, wie het die reg om in die huis van die Here te kom? Ek het getrou aan die woorde van die Psalm gewys wie almal welkom en wie nie welkom is nie. Amper ’n lys van volmaakte teenoor onvolmaakte, onrein mense.

Die Psalmdigter sê:

2 Hy wat onberispelik wandel
en doen wat reg is,
wat met sy hele hart die waarheid praat,
3 nie kwaad praat nie,
sy medemens nie kwaad aandoen nie
en niemand beledig nie;
4 hy wat dié verag
wat deur God verwerp is,
maar almal eer wat die Here dien;
wat sy woord hou,
selfs tot sy eie skade,
5 sy geld nie op rente uitleen nie
en hom nie laat omkoop
om die onskuldige
te kort te doen nie.

Wie hom hieraan hou,
sal nooit wankel nie.

Sjoe, het ek gedink, dié wat hulle hieraan hou, kan in die teenwoordigheid van die Here kom.

Gelukkig was dit Lydenstyd en ek preek toe een oggend oor Juda en Tamar. Juda wou nie sy jongste seun, Sela, vir Tamar, sy skoondogter wat ’n weduwee was, as man gee nie omdat hy bang was dat Sela ook sou sterf. Sy het haar toe vermom, met Juda gemeenskap gehad, en Peres en Serag in die wêreld bring. Die kern van die oggend se boodskap was dat selfs al het Juda en Tamar iets gedoen wat eintlik in hul tyd verskriklik was, het ons liefdevolle God hulle, ten spyte van hul dade en sonde, steeds in die voorgeslag van Jesus gebruik. God laat sy Seun, die Volmaakte, uit die geslag van sondaars kom om sondaars te kom red – sondaars soos ons.

Die oggend na kerk wag ’n lidmaat vir my by die konsistoriedeur. Met trane en ’n bewende stem sê hy vir my: Dankie, Dominee, vir vanoggend se preek, want ek was op die punt om nie meer kerk toe te kom nie na die reeks oor Psalm 15. Ek het besef dat ek nooit waardig sal wees om in God se teenwoordigheid te kom nie. En toe hoor ek vandag dat Jesus uit ’n geslag van sondaars vir die verlossing van sondaars, ja sondaars soos ons, gebore is.

Dan sit ek vandag hier en ek wonder oor al die mense wat ons in die kerk as onrein verklaar. Toe ek ’n kind was, was dit mense wat deur ’n egskeiding uitmekaar was. Later was dit mans met lang hare. Meisies wat met somerrokkies kerk toe gekom het. Die plattelandse meisie wat buite-egtelik swanger geraak het en haar dogtertjie alleen grootgemaak het. Die mense wat nie in die kerk gekom het nie en hul kind wou doop. Die enkelgeslagpaartjie wat kerk toe kom. O, hoe lank kan hierdie lys raak! Onrein mense wat deur onrein mense onrein verklaar word!

En vandag moet ek met skaamte bely dat ook ek, onrein mens, ander skepsels van God as onrein verklaar het.

Ek kan maar net bid dat God ons as Christene die onreg van ons vooroordele sal vergewe en ons sal help om ’n kerk te wees wat God en ons naaste lief het soos onsself.

Ja, Jesus wil, Hy maak jou héél.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap