’n Mylpaal noop ’n mens telkens om tot stilstand te kom. Om die waarde van só ’n geleentheid te verstaan en te beleef, is dit nodig om perspektief te kry op die verlede, hede en toekoms.

Ons vier fees oor die verlede: Die eerste Bybel (10 000 eksemplare) in ons moedertaal Afrikaans wat op 29 Mei 1933 in Tafelbaai aankom en drie maande later op Sondag 27 Augustus amptelik deur Afrikaanse kerke in gebruik geneem word. God se Woord in mensetaal of, meer spesiaal, God se Woord vir die eerste keer in ons eie moedertaal. Daarom is ons diep dankbaar en roep ons uit: Ebenhaéser: Tot hiertoe het die Here ons gehelp (1 Sam 7: 12, AFR33).

Ook besin ons oor die hede. Die voorreg en rykdom van ’n vertaling in 1933, 1983, 2020, Bybel vir Dowes, Lewende Woord en ’n Braille Bybel getuig van toegewyde werk deur Geesgedrewe vertalers, leiding van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, en die betrokkenheid van gelowige lidmate van 30 denominasies in die RSA. ’n Bybel vir elkeen. Hierin beleef ons Immanuel: God met ons. Sy Woord en Waarheid wat oral en altyd by en met ons is om ons te verseker van sy liefde en genade.

Die toekoms lê voor. Hieroor roep ons uit Jahwe Jihre: Die Here sal voorsien. Die kennis, gesindheid en voorsiening van gelowiges sal steeds in diens staan van die koninkryk en die verspreiding van God se Woord. God sal voorsien dat sy wil suiwer, verstaanbaar en gehoorsaam bekendgemaak en gedeel word deur gelowiges. Hiervoor moet ons bid, maar ons moet ook vra: Wat is my verantwoordelikheid en hoe kan ek meewerk?

Mag ons met hierdie gesindheid feesvier. Op Bybelsondag 20 Augustus is daar interne feeste in gemeentes en ringe. Die hoofdankfees vir lidkerke word op Sondag 27 Augustus luisterryk by die Voortrekkermonument gevier.

Mag ons feesvieringe nederig, dankbaar en gelowig uitroep Soli Deo gloria, want: ’n Pragtige deel is vir my afgemeet, ja, wat ek ontvang het, is vir my mooi (Ps 16: 6, AFR1983).

Vir enige navrae, kontak my gerus by cjbezuidenhout@nhk.co.za.

(Ds Johan Bezuidenhout is ambassadeur van die NHKA by die Bybelgenootskap van Suid-Afrika)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap