Ouers (en gemeentes) lê snags wakker, want ons kinders verdwyn uit die eredienste, die kerkbanke waar hulle eens gesit het, raak stelselmatig leër en ons kan nie anders nie as om te voel ons het ons kinders gefaal…

En terwyl ons met hierdie en vele ander uitdagings worstel, onthou ek die aangrypende kruistoneel wat Matthias Grünewald, ’n Duitse Renaissance-skilder van godsdienstige kunswerke, in 1515 geskilder het, getiteld The Isenheim Altarpiece, sy grootste en bekendste kunswerk.

Hierdie kunswerk is geskilder vir ’n Middeleeuse hospitaal, The Monastery of St Anthony, wat gespesialiseer het in pasiënte met ernstige velsiektes van die tweede groot plaag, The Plague, in die laat 1500’s – dit was na die Swart Dood, Black Death, van 1348. Dit is geskilder in die Midddeleeue voordat pynstillers hierdie pasiënte se lyding kon verlig. Pasiënte het tydens hul tyd in die hospitaal, te midde van hul lyding, na hierdie ongelooflike kunswerk gekyk en gevoel dat Jesus ook in sy lydenstyd en kruisiging hul pyn verstaan het.

Hande speel ’n prominente rol in hierdie kunswerk. Daar is eerstens die biddende hande van Maria Magdalena, en dan sien ons ook die uitgestrekte hande van Maria, die moeder van Jesus. Derdens sien ons ook die groot, stukkende hande van die gekruisigde Jesus, met spykers vasgekap aan die houtkruis.

Maar wat ’n mens die meeste opval, is die hande van Johannes die Doper, want met sy een hand hou hy ’n boek vas, waarskynlik ’n Bybelperkament, en met sy wysvinger wys hy na Jesus.

Die inskripsie by Johannes lees: He must increase, but I must decrease. Hiermee sê Johannes vir die siekes en hul verpleërs jou fisiese liggaam is net tydelik. Maar vir hulle wat God altyd in oog hou en sentraal in hul lewens stel, was die ewige lewe vry van enige pyn en lyding.

Hierdie kunswerk illustreer Johannes se roeping! Dit vertel van sy lewenstaak. Hy verkondig die Messias, wat kom om die sonde van die wêreld weg te neem. Dit was ’n boodskap wat baie mense ongemaklik laat voel het, tog was dit so kragtig dat die Jode en Leviete ’n amptelike afvaardiging na hom toe stuur om vas te stel wie hy nou eintlik is (Joh 1: 19-28).

Met elke vraag wat hulle hom vra, laat val Johannes bloot die lig op Christus. Hy het ’n taak, naamlik om in die dorre woestyn te verkondig van die Messias wat sou kom, om ’n rigtingwyser te wees vir dié wat rigtingloos is.

Hierdie kunswerk herinner ons, as ouers en as gelowiges, aan ons lewenstaak: om rigtingwysers vir ons kinders te wees. Dit is maklik om te vra waarheen verdwyn die jeug, maar ons moet eerder vra: Is ons in woord en daad padaanwysers na die Here?

Ons moet konsekwent wees en lewe soos ons ander voorskryf.

Ons kinders moet sien dat ons in tye van nood én in tye van voorspoed, op God vertrou.

Ons moet saam met ons kinders die eredienste bywoon en deel wees van ons geloofsgemeenskap.

Ons moet weier om oneerlik te wees en ons moet ander met geduld en deernis behandel.

Ons moet met vrymoedigheid met ons kinders oor Jesus praat, want sien, dit is eintlik ons lewenstaak: om soos Johannes met wysvingers na Jesus te lewe!

Lees by https://blog.ricksteves.com/blog/grunewald-isenheim-altarpiece/ meer oor hierdie kunswerk en die versteekte panele wat hoop gebring het dat hierdie pasiënte se lyding in hierdie wêreld ’n doel het en die boodskap illustreer van Jesus Christus se geboorte, kruisiging en opstanding. Hy het die dood oorwin!

 

(Individuele skrywers dra self verantwoordelikheid vir die feitelike inhoud van en beskouings in hul artikels.)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap