“Tydens die vergadering het ek die gevoel gekry dat die Kerk só besig is, maar is ons op die pad waar God ons wil hê? Het ons nie so besig geraak met ander goed dat ons besig is om die kern te vergeet nie? Het ons nie vergeet wat ons doel as kerk eintlik is nie? Is dit dalk waarom ons soveel planne moet beraam om gemeentes wie se lidmaatgetalle drasties afneem, tegemoet te kom? Voel gemeentelede nie dalk dat hulle nie meer kos vir hul siele kry nie, sodat hulle dit elders gaan soek? Kan ons nie eenvoudiger kerk wees deur minder oor onnodige beskrywingspunte te redeneer en te besluit nie? Kan ons nie net meer sensitief wees vir God se stem en ons eie ideale en ego’s uit die pad skuif nie? Ek het nie die antwoorde op my eie vrae nie…” (Oudl Nanette van Staden, Potchefstroom-Studente)

“Die Kerk het besluit dat vroue nie die swakker geslag is nie. Waarom dit nou besluit? Die Kerk is ernstig besorg oor die minagting van en die huidige afgryslike geweld teen vroue (en kinders). Die Kerk kan nie handjies gevou toekyk nie. Die Kerk gaan op geen manier aandadig word aan die kulturele verwording wat vroue afmaak as minderwaardig en tweederangs nie (wat dan weer sou kon aanleiding gee tot gruwelike geslagsgeweld en misbruik). Wie sy hand lig teen ’n vrou en haar geweld aandoen, is net so skuldig aan en strafbaar vir geweld en moord, as enigiemand anders wat geweld pleeg.” (Ds Hennie la Grange, Kampersrus)

“Ek wil u daarmee (gisteraand se opening) gelukwens. Dit was inderdaad aangrypend. Die Woordbediening, maar ook die liturgiese belewing … aktueel, interaktief. En ek het opnuut besef hoe baie ons wat maar van dieselfde dam se ganse is, by mekaar kan leer. So van die keurigheid en kwaliteit van die aand gepraat: Daar is inderdaad een ding wat ek van die Hervormers waardeer: U stel altyd ’n hoë premie op kwaliteit, op deeglikheid en keurigheid.” (Ds Cassie Aucamp, GKSA)

“Wat vir my duidelik geword het tydens die vergadering en die besluite is dat die Heilige Gees hierdie vergadering stuur. Vir drie jaar beplan en werk ons en plaas ons beskrywingspunte op die agenda – soms met die oortuiging dat dit ’n eenvoudige saak is. En dan word ons tot orde geroep. God is in beheer, en Hy bevestig dit met middele ook. Die hande wat die ADV ’n mandaat gegee het, moet nou ander hande gaan vat sodat ons saam ’n verskil kan maak. Daar is hoop, want ons hoop is Jesus Christus. Deur die krag van Christus moet ons lewe, en moet ons sy liefde oorvloedig uitstort!” (Diak Andries Pretorius, ADV/Rata)

af
af
Deel met behulp van
Copy link