Matteus 8: 5-13 (AFR2020)

Jesus het in ons wêreld ingekom as God Immanuel. Hy is God met ons, by ons en vir ons. In tye van siekte is Hy by ons en Hy is die God wat genees. Hy maak mense gesond op verskillende maniere. Soms doen Hy wonderwerke. Hy gee ook vir mense die gawes om te kan genees. Hy vra van ons geloof en vertroue in sulke tye, selfs wanneer ons ontsteld en bekommerd is. Só leer ons in sy Woord.

’n Man het ’n slaaf gehad wat verlam was en baie pyn gehad het. Hy het Jesus om hulp gevra. Jesus het onmiddellik geantwoord en gesê dat Hy sou gaan en hom genees. Hierdie man was nederig en het hoë agting vir Jesus gehad. Hy sê dan dat Jesus nie nodig het om na sy huis toe te kom nie. Jesus kan maar net praat, en hy glo dat sy slaaf dan gesond sal word. Hy het geweet en geglo dat Jesus genesing kon bring. Jesus was hieroor verwonderd en het gesê dat Hy so ’n geloof nog nie aangetref het nie. Jesus het toe vir die centurio gesê: “Gaan! Dit sal gebeur net soos jy glo.” En sy slaaf het op daardie oomblik gesond geword. (Matt 8: 13).

Jesus het ook ander mense gesond gemaak en vir ’n vrou gesê “Dogter, jou geloof het jou gered! Gaan in vrede!” (Luk 8: 48).

Hiermee het Jesus gesê dat ons deur die geloof deel kry aan die koninkryk van God. Die sleutel tot die koninkryk van God is die geloof. Wanneer ons glo, kry ons deel aan die weldade van God en die goeie dinge wat God gee. Dit is waar vir elkeen wat in God glo. Wanneer ons glo, het ons ook hoop op die goeie. Wanneer God ons Bron van hoop en genesing is, sal Hy ook vir ons blydskap en vrede gee. God is die Gewer van alles wat goed is.

Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees (Rom 15: 13).

Ds Kotie Mc Donald, Emeritus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap