Gemeente Namibkus in Namibië het aan die begin van Julie vanjaar hul nuwe kerkgebou in Swakopmund ingewy. Dit was ook die gemeente se 40ste verjaardag.

Gemeente Namibkus bestaan uit drie afdelings wat oor drie dorpe versprei is: Walvisbaai, Swakopmund en Hentiesbaai. Die afdelings in Henties en Walvis het elk ’n eie kerkgebou, maar die Swakopmunders moes nog altyd regkom met ’n reëling met ’n plaaslike skool.

Die gemeente het vroeër die kerkerf wat die munisipaliteit jare gelede aan hulle toegeken het verloor omdat die fondse nie daar was om te bou nie en die munisipaliteit druk begin uitoefen het dat die perseel ontwikkel moet word. Na jare en ’n hele rits rompslomp is uiteindelik weer ’n erf bekom, maar weer eens het die fondse ontbreek.

In Swakopmund is daar ’n onderlinge bond tussen die leraars van vier Afrikaanse denominasies, en toe ds Leon Janse van Rensburg die moontlikheid opper aan sy Gereformeerde kollega dat hulle saam die perseel moet ontwikkel, is die voorstel positief deur die kerkraad oorweeg en is die bal aan die rol gesit. Die ooreenkoms tussen die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerk het behels dat die Hervormers die kerk sou oprig en die Doppers die gemeentesentrum.

Gedurende die eerste naweek van Julie kon ’n groot skare by die nuwe kerkgebou saamkom vir ’n inwydingsdinee die Saterdagaand en ’n inwydingsplegtigheid in die vorm van ’n erediens en Nagmaal die Sondagoggend. Die Hervormde Kerk se Algemene Kommissie is deur dr Rudy Denton verteenwoordig en die ring van Dorsland deur ds Daniel Steinmann. As ’n teken van die sterk geloofsolidariteit in Swakopmund is die Gereformeerde Kerk, die vennote in die onderneming, deur hul leraar, dr Heinrich Zwemstra, verteenwoordig, die NG Kerk deur emerituspredikant ds Christo van den Heever, en die Apostoliese Geloofsending deur dr Martin van Niekerk.

(Lees hier die volle verhaal)

(Ds Daniel Steinmann is redakteur van Namibia Economist en leraar in Gemeente Windhoek)

 

Foto van links na regs: ds Daniel Steinmann, ring van Dorsland; ds Christo van den Heever, NG Gemeente Swakopmund; dr Martin van Niekerk, AGS Gemeente Swakopmund; dr Heinrich Zwemstra, Gereformeerde Gemeente Walvisbaai; dr Rudy Denton, Algemene Kommissie van die NHKA; agter: ds Leon Janse van Rensburg, leraar van Gemeente Namibkus. [Foto: Retha Steinmann]

Share via
Copy link
Powered by Social Snap