Sedert die vorige uitgawe van Die Hervormer is nog twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede, asook die seun van ’n ander emerituspredikant.

Ds G van R (Gys) Els (70) is Dinsdag 30 Augustus skielik oorlede. Die oorsaak van sy dood is nie bekend nie. Hy was alleen tuis in Gansbaai terwyl sy vrou, Lishje, in Gauteng besig was met reëlings vir hul dogter, Lize, se troue later vanjaar. Daar is nie ’n formele roudiens gehou nie, omdat die familie privaat wou afskeid neem. Ds Els is in Januarie 1978 georden, en het gedien in gemeentes Boksburg, Port Elizabeth en Brackenhurst (later Seestergemeente Brackenhurst). Hy het in 2017 emeritaat aanvaar. Ons innige simpatie gaan aan Lishje en Lize, en hul ander naasbestaandes.

Ds DZ (David) du Plessis (69) is Sondagoggend 11 September na ’n lang siekbed oorlede. Die gedenkdiens het plaasgevind op Vrydag 23 September in Gemeente Wonderboom-Suid en is gelei deur dr JH (Jan) Vorster. Ds Du Plessis is in November 1981 georden, en het gedien in Voortrekkerhoogte, Kimberley/De Aar, Ebenhaëzer, Joachim Prinsloo, Klerksdorp-Oos, Lydenburg, Verwoerdburg, Wonderboom-Suid en Wonderboompoort. Hy het in 2018 emeritaat aanvaar, en het weer in 2019 en 2020 in Gemeente Wonderboom-Suid diens gedoen. Ons innige meelewing gaan aan sy vrou, Beaulah, hul kinders en ander naasbestaandes.

Dawid Redelinghuys (57), jongste seun van ds MJJ (Martyn) en Babs Redelinghuys en broer van ds FJ (Frans) Redelinghuys, is Sondagoggend 11 September oorlede. Hy is onlangs gediagnoseer met terminale kanker weens ’n gewas op die brein. Hy het reeds as student kanker oorwin, en was in remissie, maar die kanker het hervat. Ds Martyn en sy vrou het by Dawid en sy vrou op ’n plaas naby Standerton gewoon. Hulle het reeds vroeër twee van hul vyf seuns aan die dood afgestaan; een van hulle was ds MJ (Thys) Redelinghuys wat in 2013 verdrink het. Ons innige simpatie gaan aan die familie en naasbestaandes.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap