Gedurende April en Mei vanjaar is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Ds HJ (Herman) Jansen van Rensburg (75) is Maandag 24 April oorlede. Die teraardebestelling het op Vrydag 28 April om 10:00 by die Honingnestkrans-begraafplaas plaasgevind, en die diens om 11:30 in Gemeente Witfontein. Ds JT (Jimmy) Manders het die diens gelei. Ds Jansen van Rensburg is op 21 Januarie 1978 georden, en het gedien in Virginia, Klerksdorp-Oos en Leeudoringstad Hy het in 1993 siekte-emeritaat aanvaar, en in 2012 emeritaat. Ons innige simpatie gaan aan mev Jakkie Jansen van Rensburg en hul familie.

Ds SJ (Fanie) Swanepoel (91) is Donderdag 4 Mei oorlede nadat hy lank siek was. Hy sou op 10 Mei sy 92ste verjaardag gevier het. Die roudiens het op Woensdag 10 Mei in Gemeente Hartebeeshoek plaasgevind. Ds Swanepoel is op 16 Februarie 1956 georden, en het gedien in Rustenburg, Stilfontein, Delareyville/Schweizer-Reneke en Warmbad/Rust der Winter. Hy het in 1992 emeritaat aanvaar, en was daarna as brugpredikant betrokke by Namid-Suid/Oranjemund, Harare, Kensington en Johannesburg-Middestad, en Cradock. Ons innige simpatie gaan aan mev Elsa Swanepoel en hul familie.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap