Aan die einde van Mei 2022 is twee van die NHKA se emerituspredikante oorlede.

Ds WJ (Wimpie) Steyn (77) is Dinsdag 24 Mei oorlede, nadat hy die vorige week in die Pretoriase Harthospitaal opgeneem is met hart- en nierversaking. Hy het die afgelope aantal jare reeds ernstige gesondheidsprobleme ondervind.

Ds Steyn is aan die begin van 1969 georden, en het gedien in gemeentes Edenvale, Turffontein, Noordelike Pietersburg, Kempten, Welgelegen-Pietersburg en Magaliesmoot. Hy het in 2020 emeritaat aanvaar.

Die gedenkdiens op Saterdag 4 Junie vanuit Gemeente Wapadrant is gelei deur ds Etienne Fourie.

Ons innige simpatie gaan aan mev Christa Steyn en die familie.

Ds PJ (Peet) Kruger (85) is Maandagmiddag 30 Mei in die egpaar se huis in ’n aftreeoord in Witbank oorlede, nadat hy die Vrydag begin sleg voel het.

Ds Kruger is aan die begin van 1961 georden, en het gedien in gemeentes Springs-Oos, Villieria, Sasolburg, Parkrand/Witfield, Standerton en Sasolburg. Hy het in 1999 emeritaat aanvaar.

Die roudiens op Saterdag 4 Junie vanuit Gemeente Suidoos-Witbank is gelei deur ds Naas Lombard. Ds Kruger se dogter, ds Marinda Carelsen, het op 1 Junie uit Australië in Suid-Afrika geland.

Ons innige simpatie gaan aan mev Beatrix Kruger, hul kinders Christiaan, Peet en Marinda, en die familie.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap