Karl Barth

Jaargang 7 | Nommer 1 | Desember 2019

Redaksioneel

In hierdie uitgawe van die Tydskrif vir Hervormde Teologie (THT) val die soeklig op die teologie van Karl Barth.

Martin Luther en Karl Barth: Voorwoorde tot die Romeinebrief

Die Reformasie van die 16de eeu en die vernuwingsbeweging van die vroeë 20ste eeu het albei, onder andere, uit ʼn intense bestudering van die Romeinebrief ontstaan.

Barth en Bultmann oor Adam en Christus volgens Romeine 5

Tot en met die 1980’s het die eensydige beeld gedomineer wat Eduard Thurneysen in 1956 van Karl Barth in ʼn publikasie geskilder het as Skrifteoloog…

Sondeleer by Karl Barth

Karl Barth se verklaring van die brief aan die Romeine wat in Augustus van 1918 verskyn het, was die begin van ’n teologiese stroming wat later bekend sou staan as die Dialektiese Teologie.

Die Ordnung der Gemeinde van Karl Barth (1886-1968)

Karl Barth sterf in die nag van 9 en 10 Desember 1968. Die vorige aand het hy nog ’n telefoniese gesprek gehad met sy vriend Eduard Thurneysen…

Die invloed van Karl Barthop die ontwikkeling van die missio Dei-denke

Missio Dei is ʼn teologiese konsep wat veral na die Tweede Wêreldoorlog besonder invloedryk geword het. Dit het tot ʼn nuwe verstaan van kerkwees en die kerk se sendingopdrag gelei…

Share via
Copy link
Powered by Social Snap