Die Lig kom na die wêreld

In die begin was die Woord daar, en die Woord was by God, en die Woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur Hom tot stand gekom: ja, nie ’n enkele ding wat bestaan, het sonder Hom tot stand gekom nie. In Hom was daar lewe, en dié lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, die duisternis kon dit nie uitdoof nie. (Johannes 1: 1-5)

Die Heiland is gebore,
soos eeue reeds voorspel.
Daar in die stad van Dawid
word Hy Immanuel.
Met blye hemelkore
wil ons ook juig en sing:
Ons Heiland is gebore –
dis Hy wat redding bring!

Die Lig kom na die wêreld
in Jesus Christus, Heer.
Uit liefde vir die mensdom
daal Hy as dienskneg neer.
So lief het God die wêreld,
Hy gee vir ons sy Seun –
só word Hy ons Verlosser,
ons Middelaar en Steun.

Wie glo in Jesus Christus,
word nou sy eiendom.
Hy gee die reg tot kindskap
aan dié wat glo in Hom.
Juis daarom juig ons harte
opnuut dié Kersfeestyd:
Ons Heiland is gebore –
vertel dit wêreldwyd.

(Jacques Louw,
Gesang 353: 1-3, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap