Julle sal My sien

Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. Nog ’n kort tydjie, en die wêreld sien My nie meer nie; maar julle sien My, omdat Ek leef en julle sal leef. (Johannes 14: 18-19, AFR2020)

Op berge en in dale en oral is my God;
waar ons ook telkemale mag swerwe, daar is God!
Waar ons gedagtes swewe of styg, ook daar is God;
omlaag en hoog verhewe – ja, oral is my God!

Sy troue vaderoë sien alles van naby;
ons leef uit sy vermoë – word deur sy Gees gelei.
Die swaeltjies behoed Hy, beklee met gras die dal;
die kleinste wurmpie voed Hy, sorg vir die groot heelal.

Die diere op die aarde, die visse in die see,
die mossie en die arend, die blomme, veld en vee,
met al sy ander werke, verkondig dag en nag
sy goedheid sonder perke; die grootheid van sy mag.

Roem, Christen, heel my lewe is veilig in my God;
waar alles my begewe, of waar ek ly, is God;
waar troue vriendehande nie red nie, daar is God;
selfs in die dood se bande – ja, oral is my God!

(Gerjo van der Merwe, gewysig,
Gesang 509: 1-4, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap