So moet ons bid

Heel eerste versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word, vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee, sodat ons ’n rustige en stil lewe, in alle godvresendheid en waardigheid, kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God, ons Verlosser, wat wil hê dat alle mense verlos word en tot kennis van die waarheid kom. Want daar is een God, en een Middelaar tussen God en die mense: die mens Christus Jesus, wat Homself as losprys vir almal gegee het, tot getuienis op die bestemde tyd. (1 Timoteus 2: 1-6, AFR2020)

Terwyl ons bid vir elke volk
deur U op aard’ geplant,
hóór ons, o Heer, wanneer ons bid
vir hierdie dierbaar land.

Ons ouers het in hierdie grond
gewerk waar ons nou woon;
wil soos voorheen u guns en trou
aan hierdie land betoon!

Wil elke vyand van ons weer,
gee vrede in ons land
dat voorspoed onder ons mag heers
as gawe van u hand.

Behou dan almal wat hier woon
in liefde tot mekaar,
en laat geregtigheid dié band
van eenheid steeds bewaar.

Gee, Here, vryheid in ons land
om U te loof en prys;
die ware vryheid van u Woord
aan elke mens te wys.

O Heer van nasies, aan u sorg
wil ons ons toevertrou;
ons wil die toekoms op u Woord
en u beloftes bou.

(André Hugo en Gerjo van der Merwe,
Geasang 282: 1-6, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap