Die lig op my pad

Ons weet wel dat die wet geestelik is, maar ek, in my sondige aard, is uitverkoop aan die sonde. Ek verstaan my eie optrede nie: Wat ek wil, doen ek nie; maar juis wat ek haat, dit doen ek. En as ek dit doen wat ek nie wil nie, gee ek toe dat die wet goed is. Nou is dit egter nie meer ek wat dit doen nie, maar eerder die sonde wat in my woon. (Romeine 7: 14-17, AFR2020)

Wanneer u woord vir mense oopgaan
dan bring dit kennis, dit bring lig.
Laat skyn, voor ek die nagwaak ingaan,
oor my, o Heer, u aangesig.
U woord bepeins ek deur die nag.
Skenk my die lig waarop ek wag.

Maak oop u woord, laat dit my voorlig;
wil u beloftes, Heer, volbring.
Omdat u woord my lei tot insig,
sal ek u lof, o Heer, besing.
Gee op my smeking daarom ag,
gee my u hulp waarna ek smag.

Sonder u woord, Heer, is ek raadop,
ek laat my altyd daardeur lei;
wat U gebied, dit stel ek voorop;
dit rig my voet, dit maak my vry.
As ek van u gebod afdwaal,
kom soek my, Here, kom my haal.

(TT Cloete,
Psalm 119: 22, 26, 27, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap