Die Here is met ons

Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag: dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. (Psalm 27: 4, AFR1983)

Voel jy soms of die Here te vér is?
Twyfel jy soms aan God se bestaan?
Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop;
dat sy Gees oral met jou sal gaan.

Jesus sê Hy kom weer, Hy kom uit die hemel neer –
met basuin en geskal kom Hy al sy mense haal.

Deur sy Woord weet ons Jesus gaan t’rugkeer
na ons wêreld met alles daarin.
Wat gebreek is, sal Jesus kom heel-maak;
deur sy Gees weet ons alles maak sin.

Hoor hoe sag waai die wind, kyk die glimlag van ’n kind.
Maak jou los van die kwaad –
dis jou Skepper wat hier praat.

(Gisela de Villiers,
Gesang 518, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap