Op vaste fondamente

Ons weet dat alles wat die wet sê, gerig is aan diegene wat onder die wet staan, sodat elke mond die swye opgelê kan word, en die hele wêreld hulle voor God moet verantwoord. Daarom sal geen mens op grond van die uitvoering van die wet voor Hom geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde. (Romeine 3: 19-20, AFR2020)

Op vaste fondamente
het God sy kerk gebou.
Apostels en profete
het ons dit toevertrou:
Die Koning van die hemel
herskep deur Woord en Gees
verlorenes op aarde
dat hul sy volk kan wees.

(Attie van der Colf,
Gesang 478: 1, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap