Ek hoop op God

U het gehoor hoe ek smeek: “Moet tog nie afsydig staan nie, gee uitkoms en red my!” U het na my toe gekom toe ek geroep het, U het gesê: “Moenie bang wees nie!” U verdedig my saak, Here, U red my lewe. (Klaagliedere 3: 56-58)

 

Dié wat die Here wil dien,

húl het ’n nuwe toekoms.

Swaarkry vir altyd verby –

God laat hul vreugde sien.

 

Gister se seer is verby,

gister se stryd vergete.

Wolwe en lammers wei saam,

vrede sal altyd bly.

 

Sing met ’n vrolike stem,

sing van die nuwe aarde,

sing van die stad van die Heer –

nuwe Jerusalem.

 

Elkeen wat dors het, mag kom;

drink die fontein se water.

God kom dan self by ons woon.

God is ’n volk vir hom.

 

Voordat ons roep, sal Hy weet,

Hy sal gebede antwoord.

Hy hoor ons harte se nood

voordat ons nog kan smeek.

 

Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde!

Stil maar, wag maar, alles word nuut –

die hemel en die aarde!

 

(Danie du Toit en Wilhelm Jordaan, Gesang 601, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap