Vandag wil ek u vra om Psalm 139 te lees. Ons kyk in die besonder na verse 13 tot 18.

Almal van ons wat vandag hierdie woorde lees, was aan die begin van ons lewens aan ’n moeder verbind. Ons elkeen is deur ’n lewenskoord voorsien van alles wat nodig was om te ontwikkel en te groei – suurstof, voedingstowwe en die wete dat ons nie alleen is nie. Ons het dus die wêreld ingekom in verbondenheid.

In Psalm 139 noem Dawid dat die Here hom gevorm het in sy moeder se skoot. So is ons elkeen deur die Here gevorm. Ons het sedert die begin van ons lewe ’n onbreekbare band met ons hemelse Vader.

Dawid sê verder dat hy die Here wil loof oor hierdie wonderbaarlike wyse waarop hy gevorm is. Ons kan vandag selfs meer getuig oor hoe wonderbaar ons elkeen deur die Here geskep is. Ook ons kan daaroor dink en die Here loof.

Die gedagte van aanmekaargeweef word gebruik. Die metafoor waaraan Dawid dink, is dat hy stukkie vir stukkie aanmekaargeweef is, soos wat ’n stuk materiaal of ’n mat geweef is. Elke lyntjie presies waar dit moet wees. Nie een lyntjie of garingdraadjie afgesonder nie, maar kunstig in mekaar ingevleg.

Ons is van die begin af verbind aan ons moeders. Maar voordat ons nog geheg was aan ’n mens, was ons reeds geheg aan die liefde van die Here. Die Here het Dawid gesien, en so ook ons nog voordat ons gebore is.

Al ons lewensdae, elke dag, elke oomblik, elke hoop en droom, elke teleurstelling en uitdaging, elke vrees en bekommernis, elke stukke liefde en vreugde. Niks is vir die Here onbekend nie. Dit gee Dawid die wete dat hy gebind is aan die Here. Hy is verbind en geheg aan die liefde van sy Skepper.

Dit is vandag vir ons ook ’n boodskap van hoop om te weet ons is verbind aan ons Here en Verlosser. Al voel ons soms afgesonder, ons is nooit alleen nie. Ons is nooit afgesonder van ons Here nie. Al word die koord tussen moeder en kind gesny, daar is niks in hierdie wêreld wat ons band met ons God kan sny nie.

In die Lydenstyd en na die Opstandingsfees dink ons aan die kruis. Die kruis hou ons geheg aan ons hemelse Vader. Die Here laat sy Seun aan die kruis sterf sodat die band tussen ons en die Here nooit gebreek kan word nie. Die kruis is die teken dat God sy liefde aan ons bewys en bevestig.

Mag ons elke dag leef met die wete dat die band tussen ons en ons God ’n band van lewe en groei is. Mag ons altyd aan ons Here verbind bly. Die Een wat ons geskep en gevorm het en ons deur en deur ken.

 

(Individuele skrywers dra self verantwoordelikheid vir die feitelike inhoud van en beskouings in hul artikels.)

NHSV voorsitter, Klerksdorp-Wilkoppies

Share via
Copy link
Powered by Social Snap