Matteus 8: 23-27

Alle mense is soms bang, angstig en vrees vir hul lewens. Daarom kan ons ons ook vereenselwig met die dissipels wat bang was om hul lewens in ’n storm te verloor.

Jesus en sy dissipels is in ’n boot wanneer daar ’n hewige storm op die see is. Die dissipels wat vissers was, het al ander storms ervaar en ook hierdie storm hanteer so goed hulle kon. Hierdie geweldige storm was egter onverwags en buitengewoon. Wanneer die golwe die boot oorspoel, vrees hulle vir hul lewens. Hulle roep Jesus se hulp in. Hy het geslaap, maar hulle het Hom wakker gemaak.

Die dissipels het uitgeroep: Here, red ons! Ons vergaan! Maar Hy het vir hulle gesê: “Hoekom is julle bang, kleingelowiges?” Toe staan Hy op en bestraf die wind en die see. En alles het baie kalm geword (Matt 8: 25-26). Jesus het hierdie storm as ’n aanval van bose magte beskou. Dit was dalk ’n poging om Jesus en sy volgelinge uit te wis. Daarom is die wind en die see bestraf.

Die mense is verbaas dat Jesus die storm kon laat bedaar en die wind en die see kon stilmaak. Jesus het mag oor selfs die natuur en hulle was verwonderd daaroor. Hulle het ontsag vir Hom gehad.

Die Here is vandag steeds ’n reddende en almagtige God, wat ook die natuur beheer. Wanneer ons in situasies is waar ons bang en angstig is, kan ons vertrou op die Here, wat ook weer stilte en kalmte kan bring. Ons gee dan erkenning aan die Here vir sy alvermoë en het ontsag vir Hom. Nie alleen bring Hy die stilte, kalmte en rustigheid in ons omstandighede nie, maar ook in onsself.

Soos wat Jesus by sy dissipels was in die storm, só is die Here ook by ons deur die Heilige Gees. Ons kan weet dat die Here te alle tye met ons is en groter is as ons omstandighede.

Ds Kotie Mc Donald, Emeritus

Share via
Copy link
Powered by Social Snap