Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here (Klaagliedere 3: 25-26).

Lees Klaagliedere 3

Deur die eeue het gelowiges geworstel met die vraag: Hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Verskeie Psalmdigters het ook geworstel met die vraag. Psalm 73 se digter verwoord dit so: God is vir Israel baie goed, vir dié wat rein van hart is. Tog het ek daaraan begin twyfel, ek het byna koers verloor, want ek het die hooghartige goddeloses met afguns bejeën toe ek hulle voorspoed sien. Hulle het geen kwellings nie, hulle is sterk en gesond, hulle het nie sorge soos ander mense nie, hulle het nie teëspoed soos ander nie. … Dat ek die kwaad vermy het en met ’n eed my onskuld verklaar het, het dus niks gehelp nie, want elke nuwe dag het vir my teenslae gebring en elke nuwe môre straf. … Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan en was dit vir my bitter moeilik…

Kan God regtig goed wees as daar slegte dinge met my en ander gelowiges gebeur? Psalm 13 se digter raak sommer moedeloos en roep uit: Hoe lank gaan U my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan U nog van my af weg kyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God!

Die digter ervaar dat die goeie God afwesig is in sy lyding. Waar is God in ons lyding? Hoe rym die ellende met die goedheid en almag van God? Hoe kan God goed wees, soos Psalm 73: 1 sê, en dan is daar nog soveel lyding? Is daar enige sin in lyding? Hierdie vrae het mense deur diep worstelinge geneem. Sommige het nooit opgestaan uit die modderpoel van onsekerheid en twyfel nie. Dit is dalk maklik vir sommige om die saak op ’n intellektuele manier te beredeneer as daar nie veel lyding in hul eie lewe is nie, maar as die lewe jou persoonlik of jou naaste mense baie pyn aandoen, is dit bitter moeilik!

Oscar Wilde sê: Daar is genoeg lyding in een Londense straat om te kan bewys dat God nie in beheer van hierdie wêreld is nie.

Neem maar net jou eie straat of omgewing. Om ons is daar soveel mense met fisiese lyding, ekonomiese lyding waar mense dag vir dag onder die broodlyn leef of groot druk op finansiële terrein beleef. Die psigologiese of sielkundige lyding is besonder intens wanneer mense aan depressie ly, dwelms misbruik, egskeidings beleef – noem maar op. Dit bring ons by die sosiale lyding waar verhoudinge tussen mense diep versteurd is, en waar mense mekaar ernstig benadeel. Dit alles loop uit op pynlike geestelike lyding. Mense voel die woorde van Jesus aan hul lyf: My God, my God, waarom het U my verlaat? My God, my God, Waarom? Waarom?

Daar is baie algemene antwoorde wat mense gebruik om ander mee te troos: Dis nie so erg nie. Elke wolk het ’n silwer randjie. Dis God se wil. As jou strepie getrek is. Dit sal beter gaan. Die probleem is, ons het nie tyd vir onsself of ander nie. Wat nog te sê om by God te wees.

Maak tyd om net by jouself en God te wees. As jy nie met woorde gebid kry nie, sit net in stilte in die teenwoordigheid van God, sonder dat jy slim of die regte woorde hoef te gebruik. Wees net by God! Laat jou emosies vry om net te wees, en rus in God. Laat jou wese in ’n diep innerlike stilte rus. Weet dat God in jou is, deur sy Gees. Here, U is my lewe. Met hierdie basis en lewensingesteldheid kan jy nou swaarkry ten volle aanvat! Sê vir jouself: Die Here is my lewe, daarom hoop ek op Hom. Die Here is goed vir wie op Hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra; dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here (Klaagl 3: 24-26).

Share via
Copy link
Powered by Social Snap