Die woord van die Here het ’n tweede keer tot Jona gekom…

Lees Jona 1: 1-3 en 3: 1-4

Preke en geestelike gedagtes is volop beskikbaar, in die kerk, oor die radio, waar ook al. Soms onthou ’n mens preke goed, selfs al is sommige lank en ander blitsig, en party eenvoudig en ander so kompleks dat jy nou nog wonder waaroor dit gegaan het.

Maar soms is ’n enkele sin genoeg om ’n reuse-impak te hê. Soms stuur die Here iemand om met een enkele sin jou wêreld om te dop en sy doel te bereik. So lees ons van Jona, wat met een sin die hele stad Nineve gered het. Of liewer, hy het sy een sin gepreek, en God het die stad gered. Sy preek: Nog net veertig dae en Nineve word verwoes! Wanneer die Here die eerste keer vir Jona na Nineve stuur, dink Jona hy kan van die Here af wegvlug deur van Joppe per skip na Tarsis te vlug. Nadat hy van die skip afgegooi is, gee die Here hom ’n tweede kans en weer die opdrag om na Nineve te gaan.

Na net een dag se stap, in ’n stad wat drie dae neem om deur te stap, begin Jona God se boodskap uitroep: Nog net veertig dae en Nineve word verwoes! Waarmee hy sê: Bekeer julle! Draai terug! Julle het nog net 40 dae oor. Dan word Nineve verwoes! ’n Kragtige preek… Waarop die hele stad – mense en koning – reageer, en dadelik berou toon en terugdraai na God toe. ’n Kragtige een-sin-preek! Met die uiteindelike gevolg dat God hul bekering raaksien en van sy straf afsien.

Elkeen van ons moet en kan so ’n preek gaan lewer om die besondere boodskap van God se Woord oor te dra. Dit is eintlik so maklik en eenvoudig: Vertel vir mense van God se Woord; van God se besig wees met jou; en van jou geloof en hoop. En glo dat die Here die vrug op jou boodskap sal bring.

Die uitdaging is om met oop oë en ore te leef. Om te kan sien waar God se Woord nodig is. Wat is daardie een-sin-preek wat jy moet preek? En wie is daar in jou vriende-, familie- of werkkring wat jou een-sin-preek moet hoor? Daar ís mense wat jou boodskap so dringend nodig het, wat as’t ware wag vir jou en jou een-sin-preek.

Die Here werk met ons as ons gehoorsaam is. Hy kan en wil ons gebruik, soms vir een enkele sin. Net soos Jona kan ons ook nie van God se opdrag wegvlug nie. Hy gaan haal ons ook, met die opdrag om God se Woord in geloof te gaan verkondig en nie langer stil te bly nie.

As ons soms nie weet wat om vir mense te sê nie – onthou, die Here het nie vir Jona gevra om sy eie woorde uit te dink nie. Die Here sê vir hom: …spreek Nineve aan met die boodskap wat Ek jou sal gee. Wanneer die Here ons stuur, stuur Hy ons met sy Woord.

Daar is ’n gemeente daarbuite vir elkeen van ons. ’n Gemeente wat God se Woord nodig het. Dit hang van ons af. Gaan ons gehoorsaam wees of nie? Gaan ons soms stilstaan om te luister waar die Here ons stuur?

Daar is baie ander wat God se Woord kan uitdra, maar die Here wag vir jóú. Hy wag vir jou een-sin-preek. Daardie paar woorde is dalk net die een preek wat iemand broodnodig het. Jou een-sin-preek kan iemand se lewe red of radikaal verander.

af
af
Deel met behulp van
Copy link