Kontak ons

This content is also available in English

Hierdie noodnommer is beskikbaar om dringende sake gedurende die Covid-19 noodtoestand in Suid-Afrika onder die aandag van die lede van die Bestuurskomitee te bring: 

066 109 8308

15 + 5 =

Skribaat (012 322 8885 x3101)

Erfenissentrum

Monumentheuwel, Eeufeesstraat

Groenkloof, Pretoria

Posbus 2368

Pretoria 0001

 

Nakomingsbeampte: Dr FJ Labuschagne, 082 873 6557, frikkie@nhk.co.za

 

Hervormde Teologiese Kollege (HTK)

Hoof: Dr AG Ungerer

012 420 3156

Finansies en Administrasie (Skakelbord: 012 322 8885)

Gemeente Derdepoort

Swaanstraat 129

East Lynne, Pretoria

 

Posbus 2368

Pretoria 0001

 

NHKA Pensioenfonds (012 322 8885 x3005 / aftreepred@nhk.co.za)

Hoofbeampte: Ds HP van den Berg

6de Vloer, Fase 3-gebou

Alicelaan 11, Sandton 2146 

NHSV

Nederduitsch Hervormde Sustersvereniging

OTMT

Bejaardesorg

DPS

Pleegsorg

RATA

Maatskaplike Dienste

ADV

Algemene Diakensvergadering

af
af
Deel met behulp van
Copy link