Videomateriaal

Die uitwerking van Covid-19 op  Kerke en Gemeentes

Dr André Ungerer praat oor die uitwerking van Covid-19 op die Kerk en ons gemeentes. Wanneer die einde van die pandemie uiteindelik aanbreek, sal ons kan getuig dat ons oorleef het danksy die genade van God.

Koronavirus – God se straf of oproep?

Dr Wouter van Wyk vra of die koronavirus God se straf is, of ’n oproep tot ons om te wys wie ons werklik is. Wanneer ons iets van onsself vir die wêreld wys, wys ons vir die wêreld juis iets van God. En God is liefde.

Huisgeloof

Ds Jimmy Manders en ds Janine Bevolo-Manders gee terugvoer oor ’n web-seminaar waar 96 dominees gesels het oor huisgeloof. Geloof begin in die ouerhuis – daar waar geloof nie net gepraat word nie, maar ook prakties uitgeleef word, veral met die ouers se voorbeeld. Leer hoe jy huisgeloof in die gemeente bekend kan stel of bevorder.

Videoverklarings deur die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering

Heilige week en Paasfees 2020

Die Kerk bevind haarself hierdie jaar, saam met die res van die wêreld, op vreemde terrein in die Paastyd. Hier, soos elders, geld streng inperkings wat dit vir ons onmoontlik maak om byeen te kom en soos gebruiklik die Paasfees in ons gemeentes te vier.

Grendeltyd

Dr André Ungerer praat oor grendeltyd en sluit aan by die vier kenmerke waarvolgens ons as Hervormde Kerk besluit het om kerk te wees.

Koronavirus

Die meegaande video van dr André Ungerer bied ’n opsomming van die Kommissie van die AKV se Herderlike skrywe oor die koronavirus.

Droogte – 10 Maart 2020

Die grondkwessie en al die politieke retoriek daarrondom is ‘n hoogs emosionele saak. Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) wil graag die volgende kommentaar lewer… Luister verder hierna in ‘n videoverklaring deur die voorsitter van die AKV, dr André Ungerer. Die wagwoord vir die video is GLOmedia456.

Koronavirus – 10 Maart 2020

Die wêreld is sedert die begin van die jaar aan die gons oor die koronavirus. Die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) wil graag die volgende kommentaar lewer… Luister verder hierna in ‘n videoverklaring deur die voorsitter van die AKV, dr André Ungerer. Die wagwoord vir die video is GLOmedia456.

GLOMedia.tv

GLOMedia.tv is een van die opwindende inisiatiewe waarby die NHKA voluit betrokke is. Hieronder is kort 40 sekonde videos wat gebruik kan word vir bemarking in gemeentes. Dit kan via whats-app versprei word of dit kan na afloop van ‘n erediens vertoon word. Hoe meer en hoe wyer, hoe beter!

af
af
Deel met behulp van
Copy link