Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels…” (Matteus 28: 18-19)

Lees Matteus 28: 16-20

Matteus gee Jesus se afskeidsboodskap aan sy dissipels, die klimaks van Matteus se Evangelie. Die dissipels was ooggetuies van Jesus se hemelvaart totdat Hy onsigbaar geword het, agter ’n wolk van heerlikheid. Vanaf hierdie oomblik tot die wederkoms, kan Jesus na sy menslike sigbaarheid nie meer deur ons gesien word nie.

Die vraag nou is: Kan Jesus dan nog by ons wees? Jesus is nog altyd by ons, of ons dit onthou of nie. Hy bly by ons totdat Hy weer sigbaar na ons toe kom, want Hy is God. Hy is by ons teenwoordig deur die Heilige Gees.

Hier in Matteus hoor ons Jesus se opdrag aan sy dissipels: Gaan uit en doop – gaan getuig en verkondig en maak mense my dissipels, my volgelinge. Die opdrag word gegee aan die dissipels, en vandag aan ons, die kerk. Hierdie opdrag stuur my uit na almal bekend en onbekend. Dit is die werk van die kerk, vanaf Hemelvaart tot Wederkoms! Niks anders nie!

Wanneer ek besig is met Jesus se opdrag, leef ek anders, ek leef hemelgerig. Dit beteken: Ons weet waarheen ons op pad is. Ons is nie vir ewig op aarde nie, God is besig met ons vir die ewigheid. Dit is sy doel met my lewe. In gehoorsaamheid doen ek God se opdrag.

Matteus se boodskap eindig met die belofte dat Jesus by ons is. Niks kan dit weg van ons vat nie. Hy is oral teenwoordig. Ek pak nie alleen die lewe met sy talle uitdagings aan nie. Nog minder met en uit my eie krag. Jesus is by my om my die krag en moed te gee sodat ek met geloof en hoop kan wandel.

Ja, Hemelvaart bring die opdrag om die evangelie te verkondig, om mense te doop, die bewys dat iemand hom- of haarself onderwerp aan Christus en gewillig die lewe leef soos God dit wil. Hierdie opdrag van Jesus Christus, die Hoof van die kerk, voer ek uit met die belofte van Jesus se nabyheid. Dit is wonderlik om te weet dat Jesus die Heilige Gees by ons is tot die einde van hierdie wêreld.

Vandag, al staan die wêreld op sy kop. Al worstel ek met die uitdagings van die lewe. Al voel ek soms stoksielalleen in die lewe. Vandag onthou ek: En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld (Matt 28: 20). Met hierdie belofte van Christus leef ek my opdrag elke dag!

Share via
Copy link
Powered by Social Snap