Die NHKA is verantwoordelik vir die bediening van die evangelie in die uitgestrekte noordelike dele van Zambië. Ná die vertrek van die vorige leraar was Gemeente Nkana op hul knieë, doelloos en sonder ’n herder. Na vele onsuksesvolle pogings om ’n predikant te beroep, het prof Bieks Beukes ingestem om ons tydelik te kom help.

Zambië was vir hom nie onbekend nie, omdat hy, met Monica aan sy, in 2007 en 2008, na sy emeritering in 2006, voltyds hier gewerk het. Vanaf Mei 2016 het hy elke maand vir tien dae in Zambië gewerk. In dié tien dae het hy dan ’n hele maand se werk gedoen. Gedurende hierdie tydperke moes Monica en die kinders sonder eggenoot, pa en oupa klaarkom. Dit is ’n opoffering wat nie geringgeskat kan word nie, soveel te meer in so ’n gevorderde stadium van ’n mens se lewe.

Oor die afgelope drie jaar het prof Bieks die leiding geneem in alle aspekte van die bediening en in die proses die gemeente gelei vanuit ’n doodloopstraat tot ’n gemeente wat weer voltyds kon beroep. Benewens die wyke in Mkushi, Mpongwe, Ndola, Kitwe, Solwezi en Chingola, het hy ’n nuwe wyk in Kalumbila tot stand gebring.

Van links na regs: Ds Eksteen Botes wat namens die Kommissie van die AKV en die ring van Lydenburg die geleentheid bygewoon het, prof Bieks Beukes, ds Peet Swanepoel en mev Daleen Swanepoel.

Hy het elke maand al die nodige bedieningswerk in die eerste ses wyke gedoen – met twee dienste op elk van die Sondae. Mkushi en Mpongwe is sowat drie ure se ry uitmekaar en wanneer die eredienste daar gehou word, moet hy by van die gemeentelede oorslaap. Ons het groot waardering vir almal wat oor die drie jaar hul huise oopgestel het. Tot sy krediet moet gesê word dat prof Bieks tydens die namiddagdienste die lidmate nie aan die slaap gepreek het nie! Elke drie maande besoek hy Kalumbila, waar die evangelie waarskynlik vir die eerste keer in die geskiedenis op ’n redelik gereelde basis in Afrikaans verkondig word. Oor die tien dae word bykans 1 000 kilometer op dikwels van die allerslegste paaie gery tussen al die besoekpunte. 

Prof Bieks het daarin geslaag om die verskillende diverse gemeenskappe tot ’n samewerkende eenheid saam te snoer. Die bedieningswerk in hierdie area bied aan lidmate van verskeie kerkdenominasies die geleentheid om as ’n eenheid saam die Here hier te aanbid en te dien: Hervormd, NG, Gereformeerd, AGS, verskeie ander charismatiese groepe en selfs mense wat net in Jesus glo en nog nooit aan ’n kerk verbonde was nie.

Drie jaar gelede moes hy die finansies en administrasie van die gemeente feitlik alleen hanteer. Vandag is verskeie lidmate, met sinvolle diensbeskrywings, toegerus om ook hierdie take in die toekoms te hanteer, terwyl ons ook nou ’n funksionele kerkraad het.

Onder leiding van prof Bieks het Nkana se wankelende finansies nie net gestabiliseer nie, maar geweldig versterk. Hy gee aan die Here die eer vir die aanraking van mense se harte en ook hul hande. Mense wat nooit enige offergawe gegee het nie, het gereeld begin gee. Met die afgelope basaar het lidmate só bygedra dat ons die mikpunt nie net bereik het nie, maar verdubbel het. 

In Julie 2019 het prof Bieks Zambië vir oulaas besoek vir die bevestiging en tien dae begeleiding van ds Peet en Daleen Swanepoel.

Sonder prof Bieks se betrokkenheid en Monica se opofferende ondersteuning sou geen van bogenoemde gebeur het nie, en ons sou nie ’n Afrikaanse kerk soos ons nou ken, gehad het nie. Sy innemende persoonlikheid en lekker humorsin het almal laat uitsien na sy volgende besoek. Prof Bieks, u is ’n wenresep en ons gaan u voorwaar mis!

(Ds Peet Swanepoel en sy vrou, Daleen, is op Sondag 14 Julie in Nkana deur prof Bieks Beukes bevestig as voltydse predikant. Die bevestiging was die laaste in ’n week lange proses waar die egpaar by al vyf eredienspunte in die gemeente ontvang en bevestig is, naamlik in Mkushi, Mpongwe, Kalumbila, Solwezi en Kitwe, waar die pastorie ook geleë is. Ds Swanepoel is die vierde voltydse leraar in die gemeente sedert gemeentestiging in Februarie 1998.)

Gerda Eloff

af
af
Deel met behulp van
Copy link