Toe ek twee jaar gelede van die Hugenote Kollege se pionierskursus in New Faith Community gehoor het, het ek geroepe gevoel om dié nuwe uitdaging te aanvaar. Die kursus, wat deur dr Ryk van Velden ontwikkel is, sou vir my volg op die MSM-bedieningskursus (Mission Shaped Ministry) wat ek vroeër voltooi het.

’n Pionier is ’n baanbreker, iemand wat met nuwe denke of ontwikkeling vorendag kom. Dr Van Velden se metodes is ontwerp om ons toe te rus om ’n nuwe geloofsgemeenskap te kan skep. Die kursus is gebaseer op die eenvoudige metode wat hieronder geïllustreer word. Die kursus begin met die vorming van ’n span: Ons vind die regte mense wat ’n gemeenskaplike doelwit het, naamlik om mense na Christus te bring. Die span gaan dan uit in die gemeenskap en luister aandagtig na wat God reeds daar doen; hulle luister na die gemeentes en die mense; en soek die kerklose en afvallige mense. Hulle luister na wat God vir hulle sê, en wat Hy hulle roep om te doen – gebaseer op die beginsels van  Matteus 28: 19-20: Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.

Die span beplan hoe hulle daardie gemeenskap kan dien, deur middel van onder meer voedingsprojekte, verspreiding van klere en komberse, met sopkombuise, span- en sportaktiwiteite, moeder-en-kind-groepe, gemeenskapsprojekte, speelgroepe, en vroue- en mannegroepe. Idees vir hoe ons die gemeenskap kan seën is volop, sodat ons gemeenskappe kan bou deur verhoudings. Ons kan hulle dus dien op dieselfde manier as wat Jesus gedoen het.

Die volgende stap is om hulle tot dissipelskap te lei. Deur mekaar te leer ken en vertroue te bou, word geleenthede geskep om die Bybel te bestudeer en so ’n nuwe geloofsgemeenskap te begin.

Die proses om ’n nuwe geloofsgemeenskap te ontwikkel, kan só voorgestel word:

Die modules wat gedurende die twee-jaar-program gedek word, is soos volg:

 1. Teologiese perspektiewe
 • Missio Dei en kerkplanting
 • Evangelie en die nuwe lewe in Christus
 • Menswees (missionale kerk)
 • Sakramente
 1. Betrek die gemeenskap
 • Evangelisasie
 • Dissipelskap
 • Om die gemeenskap te dien en te seën
 • Leer en verkondig die Woord van God
 1. Vorm missionêre leierskap
 • Persoonlike vorming
 • Missionale leierskap
 • Roeping
 • Visiestelling
 • Missiestelling
 • Voorbidding
 • Kreatiwiteit en innovering
 • Skryf van ’n aksieplan
 • Afrigting
 • Mentorskap
 • Konflikhantering
 • Self- en gesinsorg
 • Die lei van ’n nuwe geloofsgemeenskap

 My ervaring van die kursus was besonder positief, maar dit was by tye oorweldigend. Sonder die krag van die Heilige Gees sou ek nooit daardeur gekom het nie. Gelukkig het ek spanlede en familie gehad en kon ons mekaar bemoedig. Na die tyd het ek besef dat dit ’n roeping is. Hierdie nuwe geloofsgemeenskappe sal ons in staat stel om baie nuwe dinge deur Christus te doen. Die mees bemagtigende deel van die kursus was die vergadering met my span, waar ons die kennis kon deel, en daarna die implementering van die nuwe inligting en metodes in die gemeenskap waar ek reeds vir twee jaar voor die aanvang van die kursus gedien het. Ek kon die model op drie verskillende plekke implementeer nog voor die Covid-19-grendeltyd begin het.

Die model wat ek gebruik het, was om spanlede in my gemeente te vind wat wou help om die gemeenskap te dien. Ons het byeengekom en besluit hoe en wanneer ons die gemeenskap sal dien. Ons het geoordeel dat ’n voedingskema of sopkombuis die maklikste manier is om die gemeenskap te seën en te dien. So het ons verhoudings gebou met baie van die mense wat uit verskillende kulture, rasse, tale en finansiële agtergronde kom. Elk van die drie areas waar ons met hierdie projek begin het, het ’n ander konteks gehad, maar dieselfde metode is gevolg. Ons lees uit die Skrif, bring ’n kort boodskap, bid en eet saam. Is dit nie wat Jesus gedoen het nie?

Die eerste en tweede kontekste is straatprojekte waar ons elke Sondagaand hawelose mense seën en dien. Ons kom dan elke tweede Sondagoggend met van hulle byeen onder ’n boom in ’n park. Hierdie groep kom omdat hulle meer oor Christus wil weet. Die bediening en seën op Sondaeaande laat ons toe om te begin met die verhoudings wat uiteindelik tot ’n nuwe geloofsgemeenskap kan groei.

Die derde konteks, by my eie gemeente, is anders. Dit het ’n paar nuwe lede na ons gemeente gebring, en ons in staat gestel om ’n kerkdiens op ’n Dinsdagoggend in te stel. Ons volg dieselfde metode: eet, lees uit die Skrif, en bid saam. So fokus ons op die bou van verhoudings en die afbreek van hindernisse en grense.

Tyd sal leer waarheen die Heilige Gees hierdie nuwe tak van die gemeente sal lei. Die doel van die nuwe geloofsgemeenskap is om die evangelie na die mense te neem – daar waar hulle is, soos hulle is – en om hulle na Christus te lei. Om ’n nuwe verbintenis te maak om Christus te volg deur die onderrig van die Ou en die Nuwe Testament.

Die NHKA het die manne- en vrouekrag om ’n verskil in al ons gemeenskappe te maak. Ons is in staat om baie meer kerklose en afvallige mense te bereik. Daar is soveel moontlikhede in ons gemeenskappe. Die tyd vir ’n nuwe begin en nuwe geloofsgemeenskappe is nou!

(Diak Roy McEwan is lidmaat van Gemeente Newlands in Johannesburg en ’n direkteur van Rata Maatskaplike Dienste)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap