Wanneer aan studente gevra word Wat is jou belewenis van die kerk? en dan veral die Hervormde Kerk, is dit opnuut ’n geleentheid om te hoor hoe jongmense die Kerk ervaar. Ek het die studente gevra om hul eie belewenis van die Kerk neer te skryf.

Soos die studente in hul eie woorde dit neerpen, is die Kerk vir hulle die veilige ruimte waar hulle hul afhanklikheid van God se teenwoordigheid in hul lewe en die gemeenskap van gelowiges met ander kan deel.

  • Die Kerk is ’n gemeenskap waar ek week na week kan kom en nuwe krag, wysheid en insig kan kry vir die week wat voorlê. ’n Plek waar ek veilig is en waar ek die Here kan eer en sy Naam kan loof en prys.
  • My belewenis van die Kerk is die gemeenskap van gelowiges wat soos ’n tweede huis geword het waar jy elke Sondag meer leer en groei as mens en dit so kan gebruik en toepas in die week wat voorlê. Die Kerk bring verskeie mense bymekaar en gee jou so die geleentheid om nuwe mense te ontmoet. Ek sien uit om elke week kerk toe te kom.
  • Die Kerk is ’n vriendelike geloofsomgewing waar antwoorde gesoek en gekry word, hulp gevra kan word en jy bygestaan kan word. Almal is gelyk en almal voel tuis.
  • Dit is my geloofsgemeenskap. Ons almal ken mekaar en kan deel oor ons geloof en elke dag se uitdagings. Ek beleef die Kerk baie gemaklik, vriendelik en ook ernstig
  • Die Kerk is ’n gemeenskap van gelowiges waar ons met medegelowiges kan praat en kuier en mekaar motiveer deur moeilike tye. Ons leer ook van diens, getuienis, viering en gemeenskap.
  • Die Kerk het ’n baie warm en welkome gevoel en die Kerk doen baie ekstra om mense betrokke te hou. Die Kerk hou die preke interessant.
  • Die Kerk is ’n veilige plek waar ek meer van God en Christenwees kan leer. Ek kan ook met mense oor God gesels.
  • Die Kerk is ’n gemeenskap van mense wat dieselfde voel en glo. Die Kerk skep die geleentheid vir al die mense om saam te wees en met mekaar te deel wat hulle glo. Dit bied ’n geleentheid vir mense wat in die Here glo om saam te groei in geloof en jou fondamente in die Drie-enige God sterker te kan lê. Dit help ’n mens om Sondag na Sondag nuwe krag te kry vir die week. Help om die eensaamheid uit jou hart uit te dryf deur elke week vir jou ’n kans te gee om met mense gesellig te verkeer. Weer hoop te gee as jy voel alle hoop is verlore. Die Woord van die Here te ontleed en te verduidelik op ’n maklik verstaanbare manier.
  • Die Kerk voorsien ’n samekoms waar ons as gelowiges saam kan kom om God se Woord te kan hoor en Hom te kan prys. Die preke help ons om ons wapenrusting (van God) te kan dra en herinner ons dat ons ligdraers in die wêreld is.

Vanuit hierdie belewenisse van die studente blyk dit dat hul voorkeure en spiritualiteit ’n deurslaggewende rol in hul eie belewenis van die Kerk speel. Nou laat dit my met die ontnugterende vraag van waarom daar dikwels ’n minder positiewe beeld oor die jeug se belewenis van die Kerk bestaan. Ek wonder of my eie denke daaroor nie dalk in die teelaarde van ’n paradigmaverlamming vasgeval het nie. Raak ons dalk in so ’n oorweldigende mate moedeloos in ’n poging om te verander, te vernuwe en aan te pas by die individualisme en dreigende sekularisasie van ’n post-Christelike samelewing dat ons nie hóór wat ons jongmense se egte belewenis van die Kerk is nie? Hopelik kan ek my ouditiewe vermoë opskerp en my aandag vestig op ’n spiritualiteit wat fokus op die Woord van God; ’n spiritualiteit waar mense deur die vrug van die Gees aangetrek word en waarin mense die gemeenskap van gelowiges in sosiale interaksie kan uitleef, juis binne die Kerk.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap