Die maatreëls wat op 15 Maart 2020 aangekondig is en die grendeltyd waarin ons ons vanaf 27 Maart bevind, om die Covid-19-virus wat ook vinnig in Suid-Afrika versprei te stuit, raak bediening binne ons gemeentes indringend.

Ek het gaan kers opsteek by verskillende gemeentes van ons Kerk om te hoor hoe hulle hierdie uitdagings hanteer en steeds die evangelie uitdra en diensbaar is in hierdie tyd.

Ds Lana van Rensburg, leraar van Gemeente Koedoesrand, vertel: “Koedoesrand is afgesonder en ver van ander dorpe in die omgewing. Ons is ’n geslote gemeenskap, bestaande hoofsaaklik uit boere, wat hulself ook organiseer in kleiner gemeenskappe.

Vanweë die afgesonderdheid is die bou van ons verhoudings vir ons belangrik en beweeg ons so nader aan mekaar. Een van die kerngeleenthede waar die gemeenskap van Koedoesrand bou aan verhoudings, is Sondag se erediens omdat ons mekaar min sien, selfoonopvangs baie swak is en afstand ’n groot rol speel. Tydens grendeltyd wat oor Paastyd strek, staan ons voor ’n reuse-uitdaging. Die meeste van die lidmate is bejaard en beskik nie oor WhatsApp, Facebook of Instagram nie. Dit is vir ons ’n uitdaging en ’n leerproses om al die mense op ’n virtuele manier of met stemboodskappe te bereik.

Vir mense wat op die platteland bly en daaraan gewoond is om elke Sondag kerk by te woon, is dit vreemd om ’n diens aanlyn te kyk. Dit is selfs uiters traumaties vir ons ouer lidmate en ons is bang om hulle te verwaarloos in hierdie tyd sonder fisiese kontak. My bede is dat die mense steeds God sal vind in die vreemdheid van hierdie ander manier van kerkwees.”

Ds Gerrie Senekal, leraar van Gemeente Lichtenburg – een van die groter plattelandse gemeentes in die Kerk, met ’n sieletal van 792 – vertel wat hulle ervaar het met die aankondiging van die maatreëls van sosiale distansiëring en die grendeltyd: “Met die Staatspresident se aankondiging op Sondag 15 Maart dat streng maatreëls toegepas gaan word met die hantering van die Covid-19-virus, moes die kerkraad van Lichtenburg besluite neem oor die bediening van die gemeente, byvoorbeeld dat net 100 persone in ’n byeenkoms bymekaar mag kom. Die kerkraad besluit verder dat geen gemeentelike aktiwiteite waar ons nabye kontak met mekaar het, tot ver-dere kennisgewing sal plaasvind nie – aktiwiteite soos Bybelstudie, byeenkomste van senior lidmate, en godsdiens by die ouetehuis en die gemeente se aftreeoord.

Na die aankondiging van algehele afsondering is eredienste afgeskaf, maar Sondae word ’n erediens vanuit die pastorie uitgesaai, waarop lidmate op Facebook kan inskakel. Iets nuuts vir Lichtenburg!

Ons as gemeente ondersteun mekaar en hou mekaar in die gees van liefde vas, maar doen dit ook binne die gemeenskap waar God ons geplaas het.”

Vanuit die Kaap vertel ds Kathleen Smith: “Gemeente Kaapstad vier vanjaar haar 80ste bestaansjaar. As ek terugkyk hoedat daar in die geskiedenis geskarrel is om tog ’n stukkie grond te kry vir ’n kerkgebou! Skielik het daardie sigbare adres verander, want die Covid-19-virus het óók Suid-Afrika oorval.

Selfs gelowiges steier onder die vrees en onsekerheid van hierdie onsigbare vyand. Dit is nie vir ons moontlik om die virus te beheer of te beperk nie, ons moet net nie bydra om die krisis te vergroot nie. Dit is die nugtere en wyse woorde van my kollega in die aanloop tot die grendeltyd. Vir eers is gefokus op die opskorting van samekomste. Natuurlik was dit ’n geskarrel om seker te maak dat lidmate (onder andere ouer persone en diegene wat alleen is) en almal om ons (inwoners van Huis Fischer en Tafelberger, en personeel van Eluthandweni ECD in Khayelitsha) ingelig word.

Min het ons geweet hoe gou die golf ons sou tref. Intussen gee ons om, en weet dat die kortste pad na ons naaste altyd deur gebed is.”

Ds Elmien Shaw, verbonde aan Gemeente Swartkop in Pretoria, vertel: “Ongeveer twee jaar gelede het Gemeente Swartkop begin om die moontlikheid van regstreekse uitsendings (live streaming) te ondersoek. Ons saai sedert Desember 2019 regstreeks uit en leer maar nog oor nuwe moontlikhede en verbeteringe, maar gelukkig was al die infrastruktuur reeds in plek met die President se aankondiging van die inperking en grendelbeleid.

Ons het ’n YouTube-kanaal geskep en die program (Re Central Avermedia) wat ons gebruik om die erediens op te neem, koppel direk met YouTube. Daar is ook ’n gratis program, OBS, wat uitstekend werk. Die hoeveelheid en kwaliteit kameras word bepaal deur behoefte en fondse wat beskikbaar is.

Ons maak gebruik van WhatsApp se broadcast-funksie om met die gemeente te kommunikeer. So ’n broadcast-lys kan ’n maksimum van 256 persone akkommodeer. Die vereiste is wel dat die gemeentelid wat op dié manier kommunikasie vanaf die gemeente wil ontvang, die gemeente se selfoonnommer op sy of haar selfoon moet stoor. Die platform werk uitstekend om inligting, oordenkings, kort video’s, afkondigings en die skakel van die regstreekse uitsending vinnig aan die hele gemeente te versprei. Ons dupliseer ook al hierdie inligting op ons gemeente se Facebook-bladsy.”

Die verskillende maniere wat gemeentes vind om in die grendeltyd die evangelie te laat klink en weerklink, bring hoop. Die “nuwe” manier van erediens hou, vat ons terug na waar die vroeë Christene begin het, in hul huise. Hoewel hul en ons omstandighede verskil, is dit steeds dieselfde Woord wat gehoor word. Jesus Christus lewe. God is vir ons, wie kan teen ons wees? … Niks kan ons van die liefde van God skei nie… (Rom 8).

 (Dr Annelie Botha is leraar in Gemeentes Mafeking en Zeerust)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap