Hierdie tyd van die jaar, rondom Augustus, is in baie huise ’n moeilike en einatyd, met die verkiesing van leerlingrade in skole. Sussa of Boeta het hul hart daarop gesit om verkies te word en word dan teleurgestel. As ouer is dit baie moeilik en seer om te troos en om te help om daardie teleurstelling te verwerk. Die harde werklikheid is ongelukkig dat nie almal verkies kan word nie.

My uitgangspunt is egter dat niemand dit vir jou hoef te sê of nodig het om jou as leier te kies, vir jou om ’n leier te wees nie. Ons kan almal lei, ongeag ons ouderdom of posisie. Van die begin af het God die mens aangestel om te heers oor die skepping; om leiding te neem; om die skepping op te pas en verantwoordelik daarmee om te gaan. Elke mens is geskep met die potensiaal om te lei.

Daar is natuurlik ’n groot verskil tussen om ’n baas te wees oor ander en ’n leier te wees van ander. Daar is ’n gesegde wat sê: Wie dink hy lei maar hy het geen volgelinge nie, is eintlik net op ’n wandeling.

Vandag se jongmense kom voor groot uitdagings te staan – hulle worstel met selfvertroue, hulle vrees mislukking en om geboelie te word. As ouers, onderwysers en predikante kan ons hulle help. Hoe? Ons kan ons jongmense bemagtig om die verandering te wees wat hulle graag in die wêreld sou wou sien.

Ons het ’n baie groot fout gemaak, myns insiens, om altyd te praat van ons jeug as die kerk van môre. Hulle is die kerk van vandag, op pad na môre!

Ons begeerte behoort te wees om aan ons kinders sekere waardes te leer om hulle te help om jong manne en jong dames te word wat hulself nie geringskat nie, maar hulself as waardevol sien.

Ek het onlangs ’n jeugleierskapskursus bygewoon wat aangebied is deur Lead Today. Hierdie program is ’n waardevolle stukkie gereedskap om ons te help om ons jongmense te ontwikkel as leiers. Die program sluit ’n 16-week-program in wat ontwerp is om tieners leierskapskwaliteite te leer. Dit is geskoei op die werk van die leierskapsdeskundige John C Maxwell. Daar is 14 karaktereienskappe van ’n goeie leier geïdentifiseer en dit word in die kursus behandel. Byvoorbeeld: Integriteit, gesindheid, visie, selfdissipline, verhoudings, kommunikasie, verantwoordelikheid, prioriteite, groei, spanwerk en inisiatief.

Wanneer tieners vandag dink aan leierskap, dink hulle aan posisies, die misbruik van mag, omkopery en korrupsie. Dit is bewys toe ons onlangs vir die jongmense in die belydenisklas vra om leiers in die samelewing te identifiseer. Hulle het gesukkel om positiewe leiers te identifiseer, met die gevolg dat hulle nie ’n positiewe ervaring het rondom leierskap nie. Die gedagte van die program is egter om hierdie negatiewe beeld om te keer en ’n positiewe beeld van leierskap daar te stel, gebaseer op Bybelse beginsels.

Ons dink dikwels jy het posisie of ’n titel nodig om te lei, maar ’n mens kan vanuit enige posisie lei, omdat leierskap eintlik gaan oor invloed. En invloed kan jy uitoefen vanuit enige posisie. Jy kan mense “onder” jou lei (jonger boeties en sussies, werknemers); langs jou (vriende, kollegas); en selfs bo jou (ouers, volwassenes en werkgewers). Ons noem dit 360 grade leierskap.

Wat is invloed? Invloed is die vermoë om ander te oortuig om saam te werk vir ’n groter doel. Mense kan altyd soveel meer bereik as hulle bereid is om saam te werk. Invloed is eerstens ’n keuse. Ons kan kies om om te gee vir mense, om inklusief te wees, om positief te wees en om saam met ander te werk.

Volgens John C Maxwell is daar vyf vlakke van leierskap. Goeie leiers streef altyd daarna om hulself op te werk na ’n volgende vlak.

  • Vlak 1: Posisie. Mense volg jou omdat hulle nie ’n keuse het nie.
  • Vlak 2: Jy kan ander mense beïnvloed omdat jy ’n verhouding met hulle het. Hulle volg jou want hulle wil.
  • Vlak 3: Mense volg jou omdat jy goeie goed vir die organisasie doen en vir hulle baie beteken.
  • Vlak 4: Besonder goeie leiers probeer beweeg na hierdie vlak, waar hulle in ander belê en laasgenoemde help om ook goeie leiers te word en suksesvol te wees.
  • Vlak 5: Slegs die allerbeste leiers maak dit ooit tot hier. Hulle bereik dit deur ’n leeftyd van diens, leiding en beleggings in ander.

Wat maak uiteindelik van jou ’n goeie leier? Dit gaan daaroor dat ons inbou in mense se lewens en waarde toevoeg tot hul lewens. ’n Belangrike element van goeie leierskap is om te verstaan dat alles uiteindelik gaan oor goeie verhoudings. Die geheim is om te ontdek dat goeie leiers eers goeie diensknegte moet wees.

Ten slotte: Een van die grootste beleggings wat ons kan maak in die toekoms van ons land, is om ons jongmense te ontwikkel as goeie leiers.

Indien jy inligting verlang oor die kursus, rig navrae aan Gert van der Merwe by 074 885 6315 of gert@futurenow.org.za.

af
af
Deel met behulp van
Copy link