Aan die einde van April 2019 het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering hierdie herderlike skrywe aan predikante en gemeentes uitgereik.

Die Kommissie van die AKV groet u in die Naam van ons Here Jesus Christus.

Die stemgeregtigde burgers van Suid-Afrika het op 8 Mei weer die geleentheid om na die stembus te gaan vir ’n algemene verkiesing.

Oor die afgelope vyf jaar het baie dinge gebeur wat ons ten diepste raak en bekommer.  Die aanloop tot die verkiesing gaan gepaard met voornemens van grondonteiening, beurtkrag, opspraakwekkende onthullings oor staatskaping en korrupsie, opruiende uitsprake en sosiale onrus. Plek-plek het dit omgesit in sinnelose geweld wat afbreek en verwoes.

Juis onder sulke omstandighede word ’n gelowige se vertroue op God beproef. Ons verbintenis om in Christus se voetspore te volg, word deur die gebeure om ons getoets. Dit is menslik om moedeloos te raak, en dit is maklik om die vinger te wys en te veroordeel.

Maar dit is nie wat ’n kind van God doen nie.

Jesus leer ons: Geseënd is dié wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. … Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word (Matt 5: 3, 9).

Paulus vermaan ons: Verbly julle in die hoop; staan vas in verdrukking; volhard in gebed. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense (Rom 12: 12, 17-18).

Die kerk van die Here weet dat Hy regeer selfs wanneer daar onrus onder die volke is en aardse magte bose planne smee. Laat elke lidmaat van ons Kerk daarom in hierdie tyd met ons woorde en dade getuig dat ons in Jesus Christus glo as die Een wat ware hoop bied vir die wêreld.

Moenie bang wees nie, maar wees altyd bly in die Here! Moenie kwaad praat nie, maar bid vir dié wat julle vervloek.

Moenie opstandig raak nie, maar onderwerp julle aan die owerheid.

Moenie in jul toewyding verslap nie, bly altyd geesdriftig, dien die Here.

Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus (Fil 4: 6-7).

Die Kommissie van die AKV bid dat die Here u sal seën en beskerm, dat die Here u genadig sal wees, en dat die Here u gebede sal verhoor en aan u vrede sal gee.

   (Dr Wouter van Wyk is sekretaris van die Kommissie van die AKV)

af
af
Deel met behulp van
Copy link