Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Span geestelike werkers tydens die Groot Trek (Deel 1)

Op die Sesde Algemene Kerkvergadering (sinode) van die Nederduitsche Hervormde Kerk in Zuid-Afrika in November 1842, volgens die notule daarvan in die “Consistoriekamer der Nederduitsch-Hervormde Gemeente (Groote Kerk Kaapstad)”, is die naam van die Kaapse...
Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Dapper Catharina Pretorius (Deel 1)

Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Dapper Catharina Pretorius (Deel 1)

In die 1860’s in die dae toe Pretoria nog in sy kinderskoene gestaan het, was Piet (Henning Petrus Nicolaas Pretorius), broer van generaal Andries Pretorius, en president MW se oom, onder andere transportryer, en het hy gewoon op sy plaas by Broederstroom, Pretoria....
Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Jopie Fourie en die Kerk (Deel 2)

Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Jopie Fourie en die Kerk (Deel 2)

Jopie Fourie se pa, Jozef, was ouderling in die NH of G Gemeente Eloffsdal en het die naam van die gemeente voorgestel met die stigting in 1908. Hierdie historiese 1905-kerkgeboutjie is sedert Junie 2018 ons SP Engelbrecht-museum se tuiste! Hul familiedominee, ds HS...
af
af